PhytoChi CZ
PhytoChi SK
PhytoChi PL
PhytoChi EN
PhytoChi 
DE

NATOČTO S PHYTO

natocto_web_mini

Milí uživatelé našich produktů!

Podělte se s námi během celého měsíce října o své pozitivní ZKUŠENOSTI s užíváním PhytoChi nebo PhytoChíka a můžete vyhrát užívání PhytoChi nebo PhytoChíka na celý rok ZDARMA!

Natočte video, které bude obsahovat odpovědi na tyto tři otázky:

1. Jaký zdravotní problém jste měli před užíváním nebo co bylo důvodem zahájení užívání?

2. V čem Vám naše přípravky pomohly?

3. Co si na našich přípravcích nejvíce ceníte?

Vybereme: nejvtipnější, nejmilejší a nejpřirozenější video od Vás uživatelů a odměníme:

1. místo: užívání PhytoChi nebo PhytoChíka ZDARMA na celý rok

2. místo: užívání PhytoChi nebo PhytoChíka ZDARMA na 6 měsíců

3. místo: užívání PhytoChi nebo PhytoChíka ZDARMA na 3 měsíce

Všichni ostatní autoři natočených videií, která zařadíme do soutěže získávají slevu 7% až 28% (dle jejich pozice ve Věrnostním slevovém systému) na jakýkoliv nákup našich výrobků pro vlastní potřebu a to až do konce roku 2015 od ukončení soutěže. VYHRÁVÁ ÚPLNĚ KAŽDÝ, TAKŽE NATOČTO!!!

Zkušenost může být Vaše vlastní nebo Vašich blízkých a přátel. Kromě zábavy tak pomůžete lidem, kteří hledají řešení svého zdravotního problému. Sami zajisté víte, jak důležitá je osobní zkušenost pro nové uživatele.

Video můžete natočit:

a) u nás v Prostějovské kanceláři

b) poslat přes USCHOVNA.cz (www.uschovna.cz) s odkazem na phyto@phyto.cz

 

Začínáme 1.10. 2015. Končíme na Halloween 31.10. 2015.

 

Soutěžní podmínky

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Phyto CZ, s.r.o., adresa Dukelská brána 4361/5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38571, IČ 26229021 (dále jen „pořadatel“).

1.2. Organizátorem soutěže je společnost NETSTEP s.r.o., adresa Lidická 1721/20, Prostějov 79601

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79371, IČ 01793624 (dále jen „organizátor“).

2. Místo konání a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.

2.2. Doba trvání soutěže je od 1.10.2015 do 31.10.2015

3. Podmínky účasti

3.1.Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci organizátora a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

3.4. Podmínkou účasti s možností na výhru v soutěži je video s recenzí produktů PHYTO CZ zaslané elektronicky nebo natočené v sídle firmy Phyto CZ. Každý soutěžící může soutěžit s libovolným počtem videí.

4. Soutěžní pokyny

4.1. Podělte se s námi během celého měsíce října o své pozitivní ZKUŠENOSTI s užíváním PhytoChi nebo PhytoChíka. Natočte video, které bude obsahovat odpovědi na tyto tři otázky:

1. Jaký zdravotní problém jste měli před užíváním nebo co bylo důvodem zahájení užívání?

2. V čem Vám naše přípravky pomohly?

3. Co si na našich přípravcích nejvíce ceníte?

Zkušenost může být Vaše vlastní nebo Vašich blízkých a přátel.

4.2. Video můžete natočit

a) v kanceláři Phyto CZ, Dukelská brána 5, Prostějov

b) poslat přes USCHOVNA.cz (www.uschovna.cz) s odkazem na phyto@phyto.cz

5. Průběh soutěže

5.1. Do soutěže jsou zařazeny videa soutěžících, která splňují soutěžní pokyny.

5.2. Každý soutěžící může do soutěže zaslat libovolný počet videí. Video musí obsahovat odpovědi na všechny 3 otázky ze soutěžních pokynů, dále nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele soutěže a nesmí porušovat zákony ČR. Zároveň nesmí obsahovat pornografii, neúměrné násilí, vulgární či jinak nevhodný obsah.

5.3. Pořadatel soutěže má právo vyřadit jakoukoliv video nahrávku ze soutěže.

5.4. Poskytnutím videa do soutěže udělujete právo pořadateli s nimi libovolně nakládat. Pořadatel může video používat bez dalšího souhlasu účastníka soutěže.

5.6. O výherci rozhoduje odborná porota složená ze tří zástupců společnosti Phyto CZ, s.r.o.

6. Výhry

6.1. Vyhodnotíme: nejvtipnější, nejmilejší a nejpřirozenější video od Vás uživatelů a odměníme:
      1. místo: užívání PhytoChi nebo PhytoChíka ZDARMA na celý rok
      2. místo: užívání PhytoChi nebo PhytoChíka ZDARMA na 6 měsíců
      3. místo: užívání PhytoChi nebo PhytoChíka ZDARMA na 3 měsíce

Všichni ostatní autoři natočených videií, která budou splňovat podmínky soutěže získávají slevu 7% až 28% (dle jejich pozice ve věrnostním slevovém systému, pozice 0 - neregistrovaný zákazník má slevu 28%, co pozice, to 3% méně až na pozici P7 7%) na jakýkoliv nákup našich výrobků pro vlastní potřebu a to až do konce roku 2015 od ukončení soutěže.

6.2. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti, ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

6.3. Výherci budou zveřejněni na Facebook stránce pořadatele a bude jim zaslána zpráva s oznámením o výhře. Zpráva s oznámením o výhře bude obsahovat buď sdělení o tom, do kdy bude pořadatel kontaktovat výherce a kontaktní údaje pořadatele nebo pokyny pro předání výhry. Nepřevzaté výhry propadají bez náhrady pořadateli.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži.

7.2. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže uvedený v čl. 2.2 těchto Pravidel.

7.3. Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely, umožnění předání výhry a zasílání komunikace se soutěžícími (včetně marketingových a obchodních sdělení).

7.4. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže. Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje zpracovávané o jeho osobě byly organizátorem předány pořadateli soutěže pro účely předání výhry případně pro další zpracování v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech.

7.5. Soutěžící má právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor povinnost mu/jí tuto informaci předat. Dále má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od organizátora vysvětlení, domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domnívá, že došlo k rozporu s právem nebo jeho/její oprávněnými zájmy, má právo od organizátora požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů. Kromě práva požadovat vysvětlení je soutěžící oprávněn/a obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby na jím/jí uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla organizátorem nebo pořadatelem soutěže zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z jím/jí používané emailové adresy na e-mailovou adresu organizátora (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení organizátora) a e-mailovou adresu pořadatele uvedenou v informacích o soutěži (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pořadatele) s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.

8. Závěr

8.1. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem.

8.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoli jednostranně měnit nebo změnit výhry v soutěži, soutěž odvolat, odložit nebo přerušit. Změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění na https://www.facebook.com/phyto.cz

8.3. Soutěžící, který/á poruší některé z ustanovení těchto pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

8.4. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojená se společností

Facebook, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli

soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc.

8.5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na adrese: info@netstep.cz


V Prostějově dne 29.9.2015

 

Byliny použité v našich výrobcích
 • Aloe pravéAloe pravé (Aloe vera)

  Pozitivně ovlivňuje detoxikaci organismu. Pozitivně působí na krevní cukr a na kůži. Používá se gel (vysušená šťáva) z listů.
  Více..

 •   Eleuterokok 150x150Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)

  Pozitivně ovlivňuje krevní tlak a krevní cukr. Používá se kořen a oddenek.

  Více..

 • Ženšen nepravýŽenšen nepravý (Panax notoginseng)

  Pozitivně ovlivňuje normální činnost kardiovaskulárního systému a přirozenou obranyschopnost – imunitní systém. Používá se kořen.

  Více..

 • Ženšen pětilistýŽenšen pětilistý (Panax quinquefolius, american)

  Používá se kořen.

  Více..

 • Schisandra čínskáSchisandra čínská (Schisandra chinensis)

  Pozitivně ovlivňuje činnost jater. Používá se plod.

  Více..

 • Kozinec blanitýKozinec blanitý (Astragalus membranaceus)

  Pozitivně působí na krevní tlak a krevní cukr. Pozitivně ovlivňuje normální činnost kardiovaskulárního systému -cirkulace (udržení normálního krevního tlaku) a funkčnost kloubů. Má pozitivní vliv na přirozenou obranyschopnost – imunitní systém a na normální činnost cévní soustavy. Je to antioxidant. Má vliv na normální činnost ledvin, na vylučování a činnost močového měchýře.  Má pozitivní vliv na předmenstruační a menopauzální komfort, pohyblivost spermií. Používá se kořen.

  Více..

 • Růže hladkáRůže hladká (Rosa laevigata)

  Používá se zralý plod.

  Více..

 • Lesklokorka leskláLesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

  Pozitivně působí na normální hladinu cholesterolu v krvi. Má pozitivní vliv na přirozenou obranyschopnost - imunitní systém a na normální funkce oběhové soustavy. Používá se plodnice houby.

  Více..

 • LékořiceLékořice (Glycyrrhiza uralensis)

  Má pozitivní vliv na normální metabolismus a hubnutí (úbytek hmotnosti). Používá se flanovoidový extrakt z lékořice LIFE®, který neobsahuje glycyrrhizin, ale obsahuje koncentrovaný extrakt flavonoidů.

  Více..

 • Rdesno mnohokvětéRdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum)

  Pozitivně ovlivňuje normální činnost kardiovaskulárního systému – hladinu cholesterolu v krvi. Používá se upravený kořen.

  Více..

 • Skořicovník čínskýSkořicovník čínský (Cinnamonum aromaticum)

  Pozitivně ovlivňuje cholesterol a krevní cukr. Má pozitivní vliv na trávení a na žaludek. Používá se kůra. 

  Více..

 • Slzovka obecnáSlzovka obecná (Coix lacryma-jobi)

  Používá se semeno.

  Více..

 • Mučenka pletníMučenka pletní (Passiflora incarnata)

  Pozitivně ovlivňuje relaxaci a spánek. Používá se nať.

  Více..

 • KustovniceKustovnice (Lycium spp.)

  Používá se plod.

  Více..

 • Kurkuma dlouháKurkuma dlouhá (Curcuma longa)

  Pozitivně ovlivňuje cholesterol, funkčnost kloubů a činnost jater. Pozitivně působí na kůži. Používá se oddenek.

  Více..

 • MandarinkaMandarinka (Citrus reticulata)

  Používá se slupka.

  Více..

 • Dužistopka sladká (Hovenia Dulcis)

  Používá se plod.

  Více..

 • Puerárie laločnatá (Puerarie lobata)

  Používá se plod, květ a kořen.

  Více..

 • Aloe pravé
 • Eleuterokok ostnitý
 • Ženšen nepravý
 • Ženšen pětilistý
 • Schisandra čínská
 • Kozinec blanitý
 • Růže hladká
 • Lesklokorka lesklá
 • Lékořice
 • Rdesno
 • Skořicovník čínský
 • Slzovka obecná
 • Mučenka pletní
 • Kustovnice
 • Kurkuma dlouhá
 • Mandarinka
 • Puerárie laločnatá
 • Phyto Shop

 • banner-phytoshop-phytochik

 • Phyto Shop

 • Phyto Shop

Phytoterapie
banner-phytoterapie
Phyto CZ Sphere card
karta_phyto
Odběr novinek
Zadejte e-mail.:

Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz
FACEBOOK
Kontakt
facebook_cz kontakt_email_banner kontakt_cz_banner
Videa
kontakt_email_banner