PhytoChi CZ
PhytoChi SK
PhytoChi PL
PhytoChi EN
PhytoChi 
DE

Informace z šestého a sedmého zasedání porady vedení společnosti Phyto CZ

1.Porada vedení se zabývala osnovou projektu Evidence based medicine. Návrh na realizaci tohoto projektu vzešel na jednání s představiteli Ministerstva zdravotnictví ČR. Metoda Evidence based medicine je metoda v medicíně založená na důkazech. Cílem tohoto projektu je ověřit v praxi na cílové skupině ve věku 45+ kladné účinky PhytoChi na lidské zdraví a zobecnění jeho doporučení v oblasti prevence pro uživatele. Porada vedení se seznámila s hlavními úkoly v tomto projektu pro další období: zajištění odborného medicínského zázemí pro vyhotovení metodiky, zajištění odborného medicínského zázemí pro vyhodnocení výsledků účinků PhytoChi a zajištění potřebného množství uživatelů přípravku pro testování výsledků a zajištění financování projektu. 2.Porada vedení vzala na vědomí výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami. Byla podepsána první smlouva o spolupráci se VZP ČR. 3.Byla předvedena vstupní podoba vzdělávacího základního semináře věnovaného prevenci zdraví 4.Porada vedení hodnotila výsledky jednání se zástupci distributorů. K datu 8. prosince 2008 proběhli schůzky s 18 distributory, kteří byli informováni o proběhlých změnách ve společnosti. Drtivá většina distributorů vítá připravovaný základní seminář a připravovanou vzdělávací AKADEMII zaměřenou na prevenci zdraví. 5.Porada vedení projednala stav prací nad podklady do odborné studie k přípravku PhytoChi. Do přípravy je zapojeno několik odborníků z České republiky a USA. 6.Porada vedení se zabývala investicemi na rok 2009.

Phytoterapie
banner-phytoterapie
Phyto CZ Sphere card
karta_phyto
Odběr novinek
Zadejte e-mail.:

Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz
FACEBOOK
Kontakt
facebook_cz kontakt_email_banner kontakt_cz_banner
Videa
kontakt_email_banner