Ask us

There are herbs for every health issue. If you want advice, ask our experts.

Ask a question

Selection of our users' questions and answers from our experts.

Knee osteoarthritis
My mother suffers from osteoarthritis of both knees III. degree, waiting in the queue for an…
anonym

I definitely recommend using PhytoChi. However, in the case of osteoarthritis, it is necessary to start with a gradual dosing, as the body is detoxified and the joints can start to hurt the mother even more. I recommend starting to take 1 ml, always increasing by 2 ml after a week until you reach the daily dose according to your mother's weight (15 ml per 70 kg). If the pain worsens with increasing the dose, reduce the dose again to the previous amount. I recommend long-term use (several months).

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: “Užívání PhytoChi jednoznačně doporučuji. U artrózy je však potřeba začít s pozvolným dávkováním vzhledem k tomu, že dojde k detoxikaci organismu a klouby mohou maminku začít bolet ještě více. Doporučuji začít užívat 1 ml, po týdnu vždy navýšit o 2 ml až po dosažení denní dávky dle váhy maminky (15 ml na 70 kg). V případě, že by se bolest při zvýšení dávky zhoršila, dávkování opět snižte na předchozí množství. Doporučuji dlouhodobé užívání (několik měsíců)."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
Inflammation of the urinary tract
How is PhytoChi used for recurrent urinary tract inflammation and is it possible to cure it after…
anonym

PhytoChi is a concentrate of extracts from medicinal herbs composed and processed according to the procedures of traditional Chinese medicine using the latest pharmacological technologies and standardization of the composition. It contains a large amount of natural antioxidants, adaptogens and other components that give it a strong deoxicative, anti-inflammatory and regenerative potential. Therefore, its long-term administration in all types of inflammation. Inflammation of the urinary tract, including the bladder, responds in such a way that in the first phase there is a predominantly detoxifying cleansing effect and gradually increases the healing and stimulating effect, which leads to conditions for healing inflammation and further use prevents disease recurrence and strengthens immunity. The condition for chronic inflammation is the long-term administration of PhytoChi (3-6 months) and an adequate drinking regimen.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi je koncentrát extraktů z léčivých bylin složený a zpracovaný podle postupů tradiční čínské medicíny s využitím nejnovějších farmakologických technologií a standardizaci složení. Obsahuje velké množství přírodních antioxidantů, adaptogenů a jiných složek, které mu dávají silný deoxikační, protizánětlivý a regenerační potenciál. Proto jeho dlouhodobé podávání u všech typů zánětů. Záněty močových cest, močového měchýře nevyjímaje, reagují tak, že v první fázi se projeví převážně detoxikační čistící efekt a postupně se zvyšuje efekt hojivý a stimulační, který vede k vytvoření podmínek pro zhojení zánětů a další užívání dělá prevenci recidivě onemocnění a posiluje obranyschopnost. Podmínkou u chronických zánětů je dlouhodobost podávání PhytoChi (3-6 měsíců) a odpovídající pitný režim."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more
High blood pressure
Hello, I would like to ask you for information for my maninka. The mother is being treated for high…
Dostálová, Czech Republic

The first month of use is detoxifying, which means that in the first days of use, the health condition may deteriorate slightly as harmful substances are released from the body. The negative effects at the beginning of use are fine, it means that PhytoChi has started to work. In the second month, the body comes into balance and in the third month, there should be an improvement in health. We have very good references from PhytoChi users regarding blood pressure. PhytoChi needs to be used for a longer period of time and I believe that you will start to notice changes for the better not only in terms of blood pressure but also overall health. .

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "První měsíc užívání je detoxikační, to znamená, že se v prvních dnech užívání může zdravotní stav mírně zhoršit, protože se uvolňují škodlivé látky z těla. Negativní účinky v počátku užívání jsou v pořádku, znamená to, že PhytoChi začalo účinkovat. Druhý měsíc se tělo dostává do rovnováhy a ve třetím měsíci by se mělo objevit zlepšení zdravotního stavu. Máme velmi dobré reference od uživatelů PhytoChi co se týká krevního tlaku. Je potřeba PhytoChi užívat delší dobu a věřím, že začnete pozorovat změny k lepšímu nejen ohledně krevního tlaku ale i celkového zdravotního stavu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Show more

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram