Inflammation of the urinary tract

How is PhytoChi used for recurrent urinary tract inflammation and is it possible to cure it after drinking a few bottles?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Jak se používá PhytoChi při opakovaném zánětu močových cest a je možné i vyléčení po vypití několika lahví?"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi is a concentrate of extracts from medicinal herbs composed and processed according to the procedures of traditional Chinese medicine using the latest pharmacological technologies and standardization of the composition. It contains a large amount of natural antioxidants, adaptogens and other components that give it a strong deoxicative, anti-inflammatory and regenerative potential. Therefore, its long-term administration in all types of inflammation. Inflammation of the urinary tract, including the bladder, responds in such a way that in the first phase there is a predominantly detoxifying cleansing effect and gradually increases the healing and stimulating effect, which leads to conditions for healing inflammation and further use prevents disease recurrence and strengthens immunity. The condition for chronic inflammation is the long-term administration of PhytoChi (3-6 months) and an adequate drinking regimen.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi je koncentrát extraktů z léčivých bylin složený a zpracovaný podle postupů tradiční čínské medicíny s využitím nejnovějších farmakologických technologií a standardizaci složení. Obsahuje velké množství přírodních antioxidantů, adaptogenů a jiných složek, které mu dávají silný deoxikační, protizánětlivý a regenerační potenciál. Proto jeho dlouhodobé podávání u všech typů zánětů. Záněty močových cest, močového měchýře nevyjímaje, reagují tak, že v první fázi se projeví převážně detoxikační čistící efekt a postupně se zvyšuje efekt hojivý a stimulační, který vede k vytvoření podmínek pro zhojení zánětů a další užívání dělá prevenci recidivě onemocnění a posiluje obranyschopnost. Podmínkou u chronických zánětů je dlouhodobost podávání PhytoChi (3-6 měsíců) a odpovídající pitný režim."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram