Vysvětlení pojmu „tonika“ slovy Dr. Leunga

Dobré zdraví je o rovnováze. Podle tradiční čínské medicíny (TCM) je jedinec zdravý, pokud je jeho JIN a JANG v rovnováze. V případě, že je tato rovnováha narušena, vznikají zdravotní problémy. Rovnováhu JIN/JANG může narušit celá řada faktorů, mezi něž patří, mimo jiné, znečištěné životní prostředí, toxiny v naší potravě a pitné vodě, nekritické používání léků a alkoholu, kouření, pracovní a rodinný stres, nadměrná konzumace určitých druhů jídel, apod. Ideální způsob zachování této rovnováhy je vyloučení těchto jevů, což ve své podstatě znamená přestat kouřit, opustit stresující práci nebo zdržet se nadměrného požívání léků. Bohužel toto je často obtížné, neboť některé zapříčiňující okolnosti se v mnohých případech vymykají naší kontrole. Další nejlepší cestou je řešení, kdy přejdeme k tonikům, jež již po tisíciletí používají Číňané ve snaze napomoci tělu ve znovuzískání a udržení rovnováhy JIN/JANG. Vědecký výzkum v posledních desetiletích ukázal, že mnohá tonika vykazují jednu či více farmakologických nebo biologických aktivit, jež jsou prospěšné pro naše zdraví; jedná se o účinky protizánětlivé, antioxidační, imuno-modulační, energizující, zajišťující ochranu jater, účinky detoxikační, hypotensivní, hypoglycemické, anti-aterosklerotické, hypolipidemické a anti-alergenické.

Používání tonik za účelem obnovení a udržování dobrého zdraví je v praxi uplatňováno již po více než dva tisíce let. Tonika jsou jedním ze tří hlavních druhů medikamentů používaných v praxi TCM:

  1. Mírné až silné (často toxické) léky pro léčení vážných, někdy akutních problémů (např. oměj, cinobr, štír).
  2. Slabá tonika jako podpora při řešení porušené rovnováhy jin/jang a pro účely udržování dobrého zdravotního stavu; mohou to být slabé léky nebo běžné potraviny (např. upravené rdesno (fo-ti), plod lycia, slzovka – čínské slzičky, kozinec (astragalus), ženšen, klanopraška (schisandra), atd.).
  3. Potraviny se speciálními vlastnostmi na podporu udržování dobrého zdravotního stavu, jež se obvykle konzumují, když jsou k dispozici jako součást potravy (např. řeřicha, vlašský ořech, čaj, chryzantémový čaj, mořská okurka, fazole mung, tofu, atd.).

Zatímco tonikum jako pojem může být nový pro západní konzumenty bylinných medikamentů/doplňků, není neznámé lékařům TCM ani Číňanům, neboť existuje po více než dvě tisíciletí. Vzhledem k tomu, že smyslem používání tonik je šetrným způsobem podporovat obnovování rovnováhy lidského organizmu ze stavu jejího porušení, je povaha těchto tonik zpravidla mírná a netoxická, což lze doložit dlouhodobou historií bezpečného používání.

Existuje několik tuctů čínských tonikových bylin, které běžně Číňané používají jako běžný doplněk své stravy. Při vyvíjení PhytoChi® jsme vybírali ty, jež jsou prověřeny na základě jejich speciálních tradičních vlastností, jsou snadno dostupné, jsou netoxického charakteru a u nichž existují poznatky získané na bázi moderní vědy. Nicméně toliko vlastní výběr bylin a zformulování receptury nestačí k tomu, aby vznikly mimořádně kvalitní a prospěšné bylinné produkty. Kvalitní bylinná receptura musí být dokonale sestavena a musí obsahovat ryzí kvalitní byliny v dané receptuře uvedené. Tedy při formulování receptury a vlastní výrobě PhytoChi® dodržujeme tato dvě kardinální pravidla pro dosažení dokonalého výsledku při výrobě mimořádně kvalitních bylinných produktů, s nimiž jsem seznámil svět před více než 20 lety, tedy dlouho předtím, než si ostatní odborníci v bylinářském oboru vůbec začali uvědomovat význam používání správných bylin a výtažků v bylinných recepturách pro výzkum nebo výrobu:

  1. Při zpracování receptury PhytoChi® bylo jednak zužitkováno to nejpodstatnější z moudra TCM a jednak čerpáno z poznatků moderního vědeckého výzkumu. Vybrané tonikové byliny jsou byliny s nejlepší pověstí v TCM z hlediska své schopnosti pomáhat normalizovat nejběžnějších potíže, jako jsou ztuhlé a bolestivé klouby, energetická nedostatečnost, alergie, stres, vysoký krevní tlak, cukrovka, atd., nebo moderní věda ukázala, že vykazují určité prospěšné vlastnosti (funkce antioxidační, ochrany jater, imuno-stimulační, anti-alergenická, protizánětlivá, hypolipemická, hypoglycemická, atd.).
  2. Receptura, která vypadá dobře na papíře, nemusí nutně znamenat, že nakonec vznikne kvalitní produkt. Ten musí opravdu obsahovat správné byliny nebo výtažky, jinak výsledný produkt bude mít pochybnou kvalitu. Byliny používané ve PhytoChi® jsou vesměs zajišťovány z prověřených zdrojů a jsou odpovídajícím způsobem extrahovány. Například, používané upravené rdesno (fo-ti) je skutečně upravené rdesno (fo-ti) a nikoli neupravené surové rdesno (fo-ti). [V několika málo anglických knihách zabývajících se čínskými bylinami se rozlišují dvě, ještě surové rdesno (fo-ti) je mnohonásobně toxičtější než upravené rdesno (fo-ti) a používá se především jako očisťující, nikoli jako tonikum.] Též extrahujeme byliny na základě toho, jak jsou tradičně extrahovány, tedy nejde jen o použití jakéhokoli rozpouštědla k extrahování libovolných nebo farmakologicky irelevantních složek za účelem vytvoření takzvaných standardizovaných výtažků. Například když má být kozinec (astragalus) použit jako tonikum, připravuje se tradičně mírným vařením ve vodě po dlouhou dobu. Extrahujeme ho tedy horkou/vařící vodou s cílem vyprodukovat celkový výtažek, který není jiný než ten, který je tradičně používán; přičemž ho neextrahujeme pomocí alkoholu nebo jiných rozpouštědel, za účelem selektivně vyjmout určité specifické chemické složky, které nemají nic společného s účinky kozince jako tonika. A pokud máme vědecky podložený doklad toho, že určitou moderní metodou extrahování lze vytěžit aktivnější složky, pak přijmeme tuto metodu, a to zejména v těch případech, kdy výsledný výtažek také obsahuje všechny složky v tradičním výtažku. Příkladem je náš výtažek klanoprašky (schisandra).

PhytoChi® je vynikající bylinné tonikum, neboť jeho výroba v sobě snoubí tradiční moudrost a moderní vědecky podloženou technologii, což přesně odpovídá naší zásadě spočívající ve využívání poznatků vědy bez přehlížení tradiční moudrosti.

Necítíte se dobře? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotní potíže, omezuje Vás nemoc v práci a v životě?

Objevte naše produkty

Odebírejte novinky, články a rady e-mailem

Povinné pole
Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu