MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Doktor Bednarčík má zkušenosti s přípravky Dr. Leunga v České republice již od roku 1997. Od roku 2001 sleduje klinické zkušenosti s různými doplňky stravy včetně PhytoChi ve své lékařské praxi. Od roku 2009 je členem týmu naší klinické studie.

Profesní životopis

 • 1979 ukončení studia všeobecného lékařství VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udělení titulu MUDr.
 • 1983  atestace 1.stupně v oboru Hygiena a epidemiologie
 • 1990  nástavbová atestace z oboru Hygiena práce a nemoci z povolání
 • 1992 obhájení kandidátské disertační práce, udělení titulu CSc.
 • 1994 kvalifikační kurz ekologů Ministerstva obrany (MNO,VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE)
 • 1997-dosud řada kurzů a školení zaměřených na oblast hygieny práce

Dosavadní působení

 • 1980-1981 lékař u vojenského útvaru
 • 1981-1985 epidemiolog obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brně
 • 1985-1994 odborný asistent hygieny práce na katedře vojenské hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně)
 • 1994-1997 vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce KHS Hradec Králové
 • 1997-2006 vědeckopedagogický pracovník Katedry vojenské hygieny VLA JEP Hradec Králové (později Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové – FVZ UO)
 • 2006-dosud vedoucí skupiny hygieny práce katedry vojenské hygieny FVZ UO Hradec Králové

Pedagogická činnost

 • pregraduální a postgraduální výuka posluchačů FVZ UO Hradec Králové, příslušníků zdravotnické služby AČR, příslušníků zahraničních misí před výjezdem
 • vedení kurzů pro IPVZ Praha
 • atestační příprava lékařů
 • školitel doktorandského studijního programu vojenská hygiena

Vědecko výzkumná činnost

 • zaměření práce na problematiku hygieny práce a komunální hygieny s důrazem na působení negativních faktorů pracovního a životního prostředí na organismus, hodnocení jejich odezvy na zdravotní stav exponovaných
 • autor a spoluautor na více než 200 publikacích, přednáškách, závěrečných výzkumných zprávách, učebních textech, monografiích a expertizách nově zaváděné techniky

Další aktivity

 • školící a poradenská činnost v oblasti vývoje
 • testování a využití doplňků stravy v prevenci s cílem upevnit a zkvalitnit stav zdraví
 • další využití doplňků stravy jako podpůrné léčby u řady závažných zdravotních postižení

Oblast spolupráce s Phyto CZ,s.r.o.

Doktor Bednarčík má zkušenosti s přípravky Dr. Leunga v České republice již od roku 1997. Od roku 2001 sleduje klinické zkušenosti s různými doplňky stravy  ve své lékařské praxi. Od roku 2009 je členem týmu naší klinické studie. Jeho role v týmu klinické studie je zaměřená na popis účinků přípravku PhytoChi z klinické – lékařské praxe. Jako člen týmu je spoluautorem vstupního protokolu prokázání účinků bylinné směsi PhytoChi na lidský organismus.

Hodnocení účinků PhytoChi z pohledu mé klinické praxe

Již dvě desítky let se věnuji kromě jiného možnostem podávání doplňků stravy v prevenci i v podpůrné léčbě u zdravých osob i nemocných. Teoretické znalosti a získané zkušenosti mne vedli k tomu, že jsem si postupně pro svou vlastní potřebu a pro potřebu pacientů vytřídil z velkého sortimentů nabízených produktů to, co se mi jeví nejkvalitnější a nejlépe použitelné. Na čelo pomyslného žebříčku přípravku se dostalo bylinné tonikum PhytoChi, které užívám již 12 let. Dr. Leung, který je autorem receptury tonika, využil svých odborných znalostí vědce – farmaceuta a neocenitelných znalostí tradiční čínské medicíny a vytvořil s využitím moderních technologií tradiční bylinné tonikum se širokým využitím. PhytoChi je vzácnou směsí extraktů z léčivých bylin v ovocné šťávě (neobsahuje alkohol). Tento vyvážený preparát s výrazně povzbuzujícími účinky na organizmus obnovuje a vyvažuje rovnováhu jin a jang. Stimuluje hojivé a reparační procesy v organizmu, čistí jej, zbavuje toxických látek a metabolitů, harmonizuje imunitní funkce a posiluje odolnost vůči nádorům a infekcím. Hlavním cílem je podávání relativně zdravým osobám s cílem harmonizovat fyziologické funkce organizmu, upravovat funkční poruchy, udržovat a upevňovat stav zdraví. Teprve dalším použitím je podávání osobám s poruchami zdraví s cílem napomoci v cílené léčbě. Jak PhytoChi působí: V počátku užívání zbavuje organizmus toxických látek a metabolitů, které se v těle hromadí dlouhá léta a organizmus je bez pomoci zvenčí již není schopen odstranit. Hromadění nežádoucích látek poškozuje imunitní systém, je zdrojem chronického dráždění, způsobuje zvýšenou únavu, podrážděnost, snižuje přirozenou obranyschopnost a je zdrojem řady funkčních poruch. Člověk je náchylnější vůči působení nepříznivých vlivů životního prostředí a útokům stresů. PhytoChi Vás nejen zbaví škodlivých látek, ale dodává řadu vitamínů, minerálů, stopových prvků a cenných enzymů v přírodní formě. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu. Napomáhá zvýšit obranyschopnost, působí protizánětlivě, stimuluje hojení, zklidňuje, vede k úpravě spánku a harmonizuje vegetativní funkce. Výsledkem je ústup únavy, nárůst vitality a vnitřní energie. Působí příznivě proti nemocem, které označujeme souhrnně jako civilizační. Při pravidelném užívání působí jako prevence proti metabolickým a cévním problémům. Výrazný detoxikační efekt pomáhá u alergických onemocnění a také zlepšuje snášenlivost protinádorové léčby. Podle mých zkušeností patří PhytoChi k tomu nejlepšímu co je na světovém trhu v oblasti bylinných tonik.

Necítíte se dobře? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotní potíže, omezuje Vás nemoc v práci a v životě?

Objevte naše produkty

Odebírejte novinky, články a rady e-mailem

Povinné pole
Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu