Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Profesor Opletal s námi spolupracuje od roku 2009. Jako člen našeho týmu se specializuje na účinky čínských bylin na lidské zdraví. Je spoluautorem vstupního protokolu prokázání účinků bylinné směsi PhytoChi

Profesní životopis

  • 1976 absolvoval Farmaceutickou fakultu University Karlovy v Praze, obor Všeobecná farmacie
  • od r. 1976-dosud pracuje na katedře farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
  • 1979 obhájil doktorát přírodních věd v oboru farmaceutická chemie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (RNDr.)
  • 1985 obhájil kandidaturu věd v oboru farmaceutické chemie (CSc. st. IIb)
  • 1991 obhájil kvalifikaci CSc. st. IIa
  • 1995 se habilitoval jako docent v oboru Farmaceutická botanika na Univerzitě Karlově v Praze, její farmaceutické fakultě v Hradci Králové
  • 2012 se habilitoval jako profesor farmakognosie na Univerzitě Karlově v Praze, její farmaceutické fakultě v Hradci Králové

Vědecká činnost

Specializace na metody izolace rostlinných metabolitů, obsahové látky vyšších rostlin a hub se zaměřením na využití v terapii, potravinářství a živočišné výrobě, na technologii získávání účinných látek a introdukci perspektivních léčivých rostlin z mimoevropských (asijských) regionů.

Od roku 1988 sekretář pracovní konference CADISO-NUTRIMENTA (Kardiovaskulární onemocnění a stabilita organismu – potravní aditiva a jejich vztah k prevenci chorob kardiovaskulárního systému), organizované katedrou farmaceutické botaniky a ekologie FaF UK, která zahrnuje využití perspektivních rostlin a látek specializovaného metabolismu z nich izolovaných při prevenci a léčbě onemocnění oběhového systému.

Od r. 1997 je vedoucím pracovní skupiny Ekologie a produkce léčivých rostlin na katedře farm. botaniky a ekologie Farm. fakulty UK.

Od r. 2002 je členem Vědeckého výboru pro výživu zvířat při Ministerstvu zemědělství ČR, pracujícím ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, v němž pracuje jako expert v oblasti využití rostlin v řízené produkci hospodářských zvířat a vlivu toxických rostlin a toxických přírodních produktů na krmivový a potravní řetězec.

Od r. 2004 je ordinářem Informačního a edukačního centra pro nutraceutika (IECN) při katedře farm. botaniky a ekologie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, poskytující informace zejména farmaceutickému terénu v oblasti doplňků stravy a jejich interakcí s léčivy.

Od r. 2005 je vedoucím výzkumné skupiny ADINACO Research Group, zabývající se potenciálním vlivem přírodních látek na vývoj Alzheimerovy choroby.

Další aktivity

Člen České farmaceutické společnosti při ČLS JEP (sekcí Přírodních látek a Farmaceutické chemie), Pharmaceutical Society of Japan, České chemické společnosti (Pracovní skupiny pro organickou, bioorganickou a farmaceutickou chemii), Lékopisné komise Českého lékopisu (sekcí Farmakognozie a Nomenklatury léčiv), členem rigorózní komisí pro státní závěrečné zkoušky z Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek (PharmDr.), členem oborových rad Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek (Ph.D). Člen redakční rady časopisu Research in Pig Breeding (VÚŽV Praha-Uhříněves).

Oblast spolupráce s Phyto CZ,s.r.o.

Profesor Opletal s námi spolupracuje od roku 2009. Jako člen našeho týmu se specializuje na účinky čínských bylin na lidské zdraví. Je spoluautorem vstupního protokolu prokázání účinků bylinné směsi PhytoChi na lidský organismus. Další oblasti smluvní spolupráce je od roku 2011 výzkum a vývoj standardů PTRM™, které zajišťují vazbu na tradiční kvalitu a tradiční bezpečnost a účinnost čínských bylin. Spolupráce se zaměřuje také na možnosti využití technologie Phyto-True™ v praxi.

„Pokud jsou vstupní byliny v produktech kvalitní a jejich zpracování je založeno na tradici a receptúru tvoří zkušený odborník, je vysoce pravděpodobné, že i koncové výrobky bude mít vysokou kvalitu. Společnost Phyto CZ, s.r.o. jde poctivou cestou“.

Necítíte se dobře? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotní potíže, omezuje Vás nemoc v práci a v životě?

Objevte naše produkty

Odebírejte novinky, články a rady e-mailem

Povinné pole
Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu