Taking PhytoChi during pregnancy

I have been taking Phytochi for a month and I am in the 7th month of pregnancy, but my gynecologist has forbidden me to take PhytoChi, I would like to ask if it can harm the baby.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Měsíc užívám Phytochi a jsem v 7. měsící těhotenství, můj gynekolog mi ale PhytoChi brát zakázal, chtěla bych se zeptat, zda může uškodit dítěti."

 

anonym

Expert answer

In no case can PhytoChi harm you or your baby in any way. On the contrary. It's the best thing you can do for both of you. PhytoChi is a source of very valuable minerals, trace elements and enzymes in the natural form that you and your child need. I would only recommend not to exceed the recommended dosage. I would also like to know what your gynecologist gave when PhytoChi forbade you to take it. Or did he just forbid it to you for no reason?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "V žádném případě nemůže PhytoChi Vám i Vašemu děťátku jakkoliv ublížit. Spíše naopak. Je to to nejlepší co můžete pro Vás oba udělat. PhytoChi je zdroj velmi cenných minerálů, stopových prvků a enzymů v přírodní formě, které Vy i Vaše dítě potřebujete. Jen bych doporučil nepřekračovat doporučené dávkování. Zajímalo by mě také, jaký důvod uvedl Váš gynekolog, když Vám PhytoChi zakazoval užívat. Nebo Vám jen jej prostě bezdůvodně zakázal?"

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram