Liver transplantation

Good day. Can I start taking PhytoChi if I am included in a liver transplant program?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Dobrý den. Mohu začít užívat přípravek PhytoChi, pokud jsem zařazena do transplantačního programu jater? "

 

anonym

Expert answer

In the period before transplantation, it is advantageous to use PhytoChi to strengthen the body overall. After the transplant, I recommend discontinuing all supportive treatment. At this time, targeted immunosuppressive treatment must be performed in order to create conditions for the organism to receive foreign tissue, and anything that has an overall immunostimulatory effect could disrupt these conditions.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "V období před transplantací je výhodné užívání přípravku PhytoChi k celkovému posílení organismu. Po provedené transplantaci doporučuji veškerou podpůrnou léčbu vysadit. V této době musí probíhat cílená imunosupresivní léčba s cílem vytvořit pro organismus podmínky pro přijetí cizí tkáně a vše co působí celkově imunostimulačně by mohlo tyto podmínky narušovat."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram