Positive effect on acne

I would like to ask if PhytoChi has a good effect on acne treatment, especially the occurrence of acne on the face. Of course, I also use other drugs from dermatologists, but the result is still not 100%.

Automatic translation - translated by Google Translate.

The original query: "Chtěl bych se zeptat, zda-li PhytoChi má dobrý vliv na léčbu akné, zejména výskyt akné na obličeji. Používám samozřejmě i jiné léky od dermatologů ale výsledek není stále stoprocentní."

 

anonym

Expert answer

The detoxifying and healing effect of PhytoChi is positively applied here. Another positive is the regulatory effect of PhytoChi on the vegetative system. The overall effect in combination with dermatological treatment can significantly affect the whole treatment process. In addition to internal administration, topical application to the skin can also be tested. Long-term use is required.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Pozitivně se zde uplatňuje detoxikační a hojivý efekt PhytoChi. Další pozitivum je regulační účinek PhytoChi na vegetativní systém. Celkový účinek v kombinaci s dermatologickou léčbou může zásadním způsobem ovlivnit celý léčebný proces. Lze otestovat kromě vnitřního podávání také lokální aplikace na kůži. Je nutné dlouhodobé užívání."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram