Excessive sweating

Will taking PhytoChi help me from excessive sweating of the hands and soles of the feet? Most when it is warm, sweat flows from my hands and the soles of my feet, like when I just take them out of the water.

Automatic translation - translated by Google Translate.

The original query: "Pomůže mi užívání přípravku PhytoChi od nadměrného pocení rukou a plosek nohou? Nejvíce když je teplo mi z rukou a plosek nohou teče pot, jako když je právě vyndám z vody."

 

anonym

Expert answer

Excessive sweating is a big problem and there is no simple and clear way to treat it. Among other things, it has a close connection with the regulation of the vegetative system. The administration of PhytoChi helps to balance the vegetative system and the support of the regeneration of liver tissue and functions and the support of the cleansing detoxification functions of the organism also have a positive effect. Administration of PhytoChi is not a targeted treatment for these problems, but in its overall effect it can significantly help to correct the condition. The condition is long-term use - half a year or more.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "“Nadměrné pocení je velkým problémem a neexistuje jednoduchý a jasný způsob léčby. Má to kromě jiného úzkou souvislost s regulací vegetativního systému. Podávání PhytoChi pomáhá vybalancovat vegetativní systém a pozitivně se projevuje i podpora regenerace jaterní tkáně a funkcí a podpora čistících detoxikačních funkcí organismu. Podávání PhytoChi není cílenou léčbou těchto potíží, ale v celkovém svém efektu může výrazně napomoci stav upravit. Podmínkou je dlouhodobé užívání - půl roku a více."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram