Prostate cancer

Hello, I was advised to take PhytoChi to boost my immunity with cytostatics. However, after 3 months, the results of the blood tests are worse than before the start of use. Do you recommend me to continue using it? Can't the product cause deterioration in a certain direction? Thank you for answer.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Dobrý den, při léčbě prostaty cytostatiky mi bylo pro posílení imunity doporučeno užívání přípravku PhytoChi. Po 3 měsících jsou však výsledky krevních testů horší než tomu bylo před začátkem užívání. Doporučujete mi v užívání pokračovat? Nemůže být v určitém směru přípravek příčinou zhoršení? Děkuji za odpověď."

 

anonym

Expert answer

PhytoChi cannot replace oncological treatment - chemotherapy for cancer. We administer it in order to reduce the toxic side effects of chemotherapy on the body. However, this does not mean that the toxic effects do not manifest themselves at all, it is about mitigating them and improving the body's ability to heal and regenerate damaged tissues more quickly after oncological treatment. It can be assumed that without PhytoChi supportive treatment, the problems (adverse toxic effects of chemotherapy) would be greater. I recommend continuing throughout the treatment and in the subsequent period to use PhytoChi as a regenerative and preventive support of the body.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi nemůže nahrazovat onkologickou léčbu - chemoterapii u nádorového onemocnění. Podáváme jej s cílem snížit toxické nežádoucí účinky chemoterapie na organismus. Neznamená to však, že se toxické efekty vůbec neprojeví, jde o jejich mírnění a zlepšení schopnosti organismu rychleji hojit a regenerovat poškozené tkáně po onkologické léčbě. Lze předpokládat, že bez podpůrné léčby PhytoChi by potíže (nežádoucí toxické efekty chemoterapie) byly větší. Doporučuji dále pokračovat během celé léčby a v následném období užívat PhytoChi jako regenerační a preventivní podporu organismu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram