Stroke

I'm half-paralyzed after a stroke, can PhytoChi help me?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Po mozkové příhodě jsem na půl těla ochrnutý, může mi PhytoChi nějak pomoci?"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi is a great product, however it cannot work immediate miracles. I do not want to disappoint you and in any case I do not even want to give you false hope. The regenerative abilities of the human body are enormous. That's why a lot depends on your age and the degree of brain damage. We have information from users (long-term - several years) after a stroke, where their health has significantly improved. Anyway, start taking PhytoChi (for a long time), it won't hurt you, it can only help.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi je skvělý výrobek, nicméně okamžité zázraky neumí. Nechci Vás zklamat a v žádném případě Vám nechci ani dávat falešnou naději. Regenerační schopnosti lidského organismu jsou obrovské. Proto také hodně záleží na Vašem věku a míře poškození mozku. Máme informace od uživatelů (dlouhodobých - několikaletých) po mozkové příhodě, kde se jejich zdravotní stav výrazně zlepšil. PhytoChi každopádně začněte užívat (dlouhodobě), neublíží Vám, jenom může pomoci."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram