Migraine

I often have very severe migraines and nothing helps me yet. I have read your PhytoChi site and would like to ask if PhytoChi would help me eliminate or at least alleviate my problem. If so, how many packages do I have to use? Thank you for answer.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Mívám často velmi silné migrény a nic mi zatím nepomáhá. Přečetla jsem si Vaše stránky o PhytoChi a chtěla bych se zeptat, zda by mi PhytoChi pomohlo můj problém odstranit či alespoň zmírnit. Pokud ano, kolik balení musím využívat? Děkuji za odpověď."

 

anonym

Expert answer

The causes of migraines are still not safe and in every detail. Hereditary disposition can also play a role. The events that take place during a migraine attack in the brain are very complex, and the resulting condition is simply the hypersensitivity of some nerve circuits, which dilate the cerebral vessels and in turn maintain a state of greater sensitivity. However, in no case does a simple migraine endanger the life of the victim. We have very good experience and feedback from PhytoChi users who have had frequent migraine attacks. With regular use of PhytoChi, the interval between seizures in these people was significantly prolonged. We also have reports of migraine attacks disappearing in PhytoChi users. Please note that these are feedback from our customers and it is not possible to take PhytoChi as a cure for migraine. Therefore, I cannot even answer you unequivocally whether using PhytoChi will completely eliminate your health problem. You write that you have read our pages about PhytoChi, so you know for sure how this works, what it "knows" and what you can expect from it. PhytoChi is a very well-form herbal mixture which, among other things, supplies our body with much-needed substances. PhytoChi is used for permanent daily use - it is used constantly - every day. I would recommend that you start taking PhytoChi all the time, regularly, every day - you will definitely not be disappointed.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Příčiny vzniku migrény nejsou stále ještě bezpečně a do všech detailů známy. Určitou úlohu může hrát i dědičná dispozice. Děje, které se odehrávají během záchvatu migrény v mozku jsou velmi složité a výsledným stavem je jednoduše řečeno přecitlivělost některých nervových okruhů, které rozšiřují mozkové cévy a zpětně udržují stav větší citlivosti. V žádném případě však neohrožuje prostá migréna život postiženého. Máme velmi dobré zkušenosti a ohlasy od uživatelů PhytoChi, kteří mívali časté záchvaty migrény. Při pravidelném užívání PhytoChi se interval mezi jednotlivými záchvaty u těchto lidí výrazně prodlužoval. Máme také zprávy o vymizení záchvatů migrény u uživatelů PhytoChi. Uvědomte si prosím, že toto jsou ohlasy našich zákazníků a není možné brát PhytoChi jako lék na migrénu. Proto Vám ani nemohu jednoznačně odpovědět, zda užíváním PhytoChi se Váš zdravotní problém zcela odstraní. Píšete, že jste četla naše stránky o PhytoChi, tak jistě víte, jak toto působí, co „umí“ a co od něj můžete očekávat. PhytoChi je velmi dobře sestavená bylinná směs, která mimo jiné dodává našemu tělu velmi potřebné látky. PhytoChi složí k trvalému dennímu užívání – užívá se stále - každý den. Doporučil bych Vám začít PhytoChi užívat stále, pravidelně, každý den – určitě nebudete zklamaná."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram