Menopause

Can PhytoChi soothe hot flashes, sweating and insomnia during menopause?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Může PhytoChi zklidnit návaly horka, pocení a nespavost v období klimakteria?"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi has a good regulatory effect on the autonomic nervous system and therefore we can expect a reduction in transient conditions - hot flashes, etc. We also have very good responses from our users to PhytoKudzu. Thanks to the herbs it contains, it helps alleviate menopausal problems. I would recommend a combination of both products, PhytoChi for a long time, PhytoKudzu for two months, a month break and again for two months.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi má dobrý regulativní efekt na vegetativní nervový systém a lze proto očekávat i mírnění přechodových stavů - návalů apod. Velmi dobré ohlasy od našich uživatelek máme i na přípravek PhytoKudzu. Díky obsaženým bylinám pomáhá mírnit klimakterické potíže. Doporučil bych Vám kombinaci obou přípravků, PhytoChi užívat dlouhodobě, PhytoKudzu dva měsíce, měsíc pauza a opět dva měsíce."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram