What diseases does PhytoChi cure

It is possible to take PhytoChi as a medicine and how soon can I expect the action of PhytoChi, resp. how many PhytoChi packs do I need to use to be healthy?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Je možné PhytoChi brát jako lék a jak brzy mohu očekávat působení PhytoChi, resp. kolik balení PhytoChi musím využívat abych byl zdravý?"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi is not a cure. PhytoChi is a dietary supplement that contains 16 herbal extracts. However, as experience shows, it can act as a medicine, even help in cases where the drugs did not help. According to the theory of traditional Chinese medicine, we are healthy when the system of our body is in balance. If our body is not in balance, we are prone to disease. With its complex action, PhytoChi helps our body return to balance. The effects of PhytoChi are not immediate. The effect is rather subtle and it is about balancing or meeting the needs of the organism, which is brought back to normal. Some people feel better after using 2 bottles of PhytoChi, some people take longer. This depends on many factors and it is different for everyone. PhytoChi has the ability to not only rid you of harmful substances that have accumulated in your body for many years, but also supply you with a number of vitamins, trace element minerals and valuable enzymes in their natural form. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defense and regulatory functions, helps increase immunity, you will feel better. Fatigue disappears, you feel an increase in vitality and inner energy. Because everyone is different, it is very difficult to say when change for the better will come. In general, the minimum amount at which we begin to observe a change for the better is three vials. However, this does not mean that you are completely healthy after 3 bottles. Most of the harmful substances have been removed from the body and now a "self-healing" process must take place in the body. It is therefore a mistake to leave people thinking that they are completely healthy after using the third bottle. As Dr. says Leung, we should take PhytoChi regularly, every day to balance and maintain the body.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi není lék. PhytoChi je doplněk stravy, který obsahuje 16 bylinných výtažků. Jak však zkušenosti ukazují, může jako lék působit, dokonce pomoci i v případech, kdy léky nepomohly. Podle teorie tradičního čínského lékařství jsme zdrávi, když je systém našeho těla v rovnováze. Pokud naše tělo v rovnováze není, jsme náchylní k onemocnění. PhytoChi svým komplexním působením pomáhá naše tělo do rovnováhy vracet. Účinky PhytoChi nejsou okamžité. Účinek je spíše jemný a jde o vyrovnání nebo naplnění potřeb organismu, který je přiváděn zpět do normálu. Někdo pociťuje zlepšení zdravotního stavu po využívání 2 lahví PhytoChi, u někoho to trvá déle. Toto záleží na mnoha faktorech a u každého to je jiné. PhytoChi má tu schopnost, že Vás nejen zbaví škodlivých látek, které se v těle hromadí dlouhá léta, ale dodá Vám řadu vitamínů, minerálů stopových prvků a cenných enzymu v přírodní formě. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu, napomáhá zvýšit obranyschopnost, budete se cítit lépe. Mizí únava, pociťujete nárůst vitality a vnitřní energie. Jelikož každý člověk je jiný, je velice těžké říci, kdy se dostaví změna k lepšímu. Obecně platí, že minimální množství, při kterém začínáme pozorovat změnu k lepšímu, jsou tři lahvičky. Neznamená to však, že po 3 lahvích jste naprosto zdraví. Byla odstraněna většina škodlivých látek z těla a nyní musí nastat „samoozdravný“ proces v organismu. Je proto chybou, že lidé po využívání třetí lahvičky toho nechají v domnění, že jsou zcela zdraví. Jak říká Dr. Leung, měli bychom PhytoChi užívat pravidelně, každý den abychom nastolili rovnováhu v těle a tu nadále udržovali."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram