How long can PhytoChi be used?

Is it possible to use the product without negative changes in health, even for life? Or only at a time when a person is ill and needs to arouse the body to fight germs and viruses?

Automatic translation - translated by Google Translate.

The original query: "Je možné přípravek bez negativních změn na zdraví užívat i třeba celý život? Nebo jen v době, kdy je člověk nemocný a potřebuje vzburcovat organismus pro boj s bacily a viry?"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi can be used for a long time, even a lifetime, both by healthy and sick people. As Dr. says Leung, we should take PhytoChi regularly, every day, to boost and maintain the immune system and balance the body. So it is good to use PhytoChi preventively to prevent disease. PhytoChi has the ability to not only rid you of harmful substances that have accumulated in your body for many years, but also supply you with a number of trace element minerals and valuable enzymes in their natural form. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defenses and regulatory functions, helps increase immunity, you will feel better. Fatigue disappears, you feel an increase in vitality and inner energy.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi mohou užívat dlouhodobě, i celý život, jak zdraví, tak i nemocní lidé. Jak říká Dr. Leung, měli bychom PhytoChi užívat pravidelně, každý den, abychom posílili imunitu a nastolili rovnováhu v těle, a tu nadále udržovali. Je tedy dobré užívat PhytoChi preventivně, abychom nemocem předcházeli. PhytoChi má tu schopnost, že Vás nejen zbaví škodlivých látek, které se v těle hromadí dlouhá léta, ale dodá Vám řadu minerálů stopových prvků a cenných enzymů v přírodní formě. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu, napomáhá zvýšit obranyschopnost, budete se cítit lépe. Mizí únava, pociťujete nárůst vitality a vnitřní energie."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram