Inflammations

Zánět je základním nástrojem vrozené imunity, je to reakce těla na poškození. Je to jeden z regulačních mechanismů homeostázy (vnitřní rovnováhy těla, neboli Jin/JANG stavu těla).

 

Většinou nejde odlišit, kdy je zánětlivá reakce mobilizovaná k obraně a kdy je organismus zbytečně poškozován.

Zánětlivá reakce probíhá ve pojivové tkáni a účastní se jí krevní plazma, všechny cirkulující krevní buňky, krevní cévy, a buněčné a mezibuněčné složky pojivové tkáně.

 

Fáze zánětu

1. fáze
Buňky poškozené tkáně uvolní chemické signalizační molekuly (histamin a prostaglandin).

2. fáze
Rozšíření blízkých kapilár, které jsou potom více propustné. Tvoří se srážlivé elementy a nastává proces srážení.

3. fáze
Chemotaktické faktory (chemokiny) uvolněné z různých buněk lákají fagocytární buňky z krve.

4. fáze
Fagocytární buňky se dostanou ke zraněnému místu, pohlcují patogeny a zbytky buněk. Následuje uzdravení tkáně, které urychluje mírně zvýšená teplota.

 

Příčiny zánětu

Neživé příčiny – jsou obvykle chemické nebo fyzikální faktory (zánět aseptický); jedná se například o poškození tkáně při chirurgickém zákroku, traumatickém poškození (zlomeniny, přetržení svalů, apod.) či popálení. Je to jednoduchá reakce, netvoří se protilátky proti příčině, pouze proti poškozeným buňkám tkáně. Mluví se také o zánětu reparativním.

Živé příčiny – jsou látky antigenní povahy (viry, bakterie, parazité), jedná se o velmi složitou reakci a zánět se vyvíjí od začátku jako obranná reakce, vzniká zánět obranný.

Významnou roli při rozvoji zánětu hrají volné radikály (toxiny); ty mohou poškozovat buňky a vést k degenerativním nemocem, pokud je nemáme pod kontrolou a nejsou včas zlikvidovány.

 

Klinické projevy zánětu

Rubor = zčervenání; je projevem překrvení zánětlivého ložiska, při kterém se zvyšuje množství krve v tkáni

Tumor = otok; tj. zvětšení objemu tkání; souvisí se zvýšeným objemem krve v ložisku a následným výstupem tekutiny a krevních buněk z krve do tkání

Calor = zteplání; je dáno zvýšeným průtokem krve ložiskem, dále zvýšenou intenzitou rozkladných ( katabolických) procesů.

Dolor = bolest; způsobena biochemickými, fyzikálně-chemickými a mechanickými změnami v zánětlivém ložisku. Jde především o hromadění kyselých metabolických zplodin a toxinů v tkáni působící na nervová zakončení v ložisku.

Functio laesa = porucha funkce; je způsobena poškozením tkáně, poruchami krevního a lymfatického oběhu a reflexním útlumem aktivity postiženého orgánu.

 

Díky čemu  PhytoChi a PhytoChík pomáhají k snižování projevů zánětů ?

Při pravidelném užívání PhytoChi i PhytoChíku neustále čistíte tkáně a buňky od toxinů, které jsou jednou z  hlavních příčin zánětů, dále pak důvodem degenerativních onemocnění a poškozování orgánů. Uvádění těla do rovnováhy Jin Jang posilujete v těle jeho samoregulační funkce tak, aby si tělo pomáhalo samo.

Oba přípravky PhytoChi i PhytoChík mají tyto tři základní funkce:

1. Detoxikace organismu
V počátku užívání PhytoChi nebo PhytoChíku zbavujete organismus toxických látek - DETOXIKUJE ORGANISMUS. Oba přípravky obsahují 16 převážně čínských bylinek, kde 7 z nich jsou označovány v Tradiční čínské medicíně při léčbě za ANTIOXIDANTY a celkem 12 z nich má prokázané detoxikační účinky.

2. Odstranění ložisek zánětů
Rychlost odstraněním ložisek (zdrojů) zánětů je individuální. Může trvat dva, tři měsíce, ale i půlroku, rok. Záleží od jejich délky usazení v těle a intenzity projevů ve vazbě na imunitní stav Vašeho těla. Trpělivost během užívání přináší na konec ÚŽASNÝ POCIT z toho, jak se budete skvěle cítit. Posílená imunita se zásadně projeví u Vaší odolnosti organismu.

3. Regenerace (nastartování samoozdravných procesů) + Vitalizace
PhytoChi i PhytoChík dodávají řadu látek v přírodní formě, které není možné z běžné stravy získat. Navíc obsahuje tzv.TONIKA, která dokážou v těle nastolit a udržet rovnováhu Jin a Jang. Účinkují pomalu, avšak dlouhodobě. Normalizují narušené funkce našeho organismu, což pociťujeme nárůstem elánu, vitality a energie.

 

Why try out Phyto products?

  • We do it other way, we have a patent for it
  • We produce by a patented technology and guarantee the contents
  • We build upon the Traditional Chinese Medicine
  • We will help you with purification, balance of the organism, immunity, vitality and will protect you from diseases
  • Our physiotherapists and doctors will advice you how to. We make a call with every new customer and advice him/her with his/her problems
  • All our products we produce from the first-class herbs
Discover advantages of Phyto products

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram