Dialysis - Kidney transplantation

Hello, my father has problems and kidneys, he goes on dialysis and is unfortunately waiting for a transplant. I wanted to ask if this preparation would help him recover, or if you were so kind and recommended some other apparatus so that he did not have to have the transplant. Thank you very much.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Dobrý den můj otec má problémy a ledvinami, jezdí na dialýzu a je bohužel čekatelem na transplantaci. Chtěla jsem se zeptat zda by mu tento preparát pomohl se uzdravit popřípadě kdybyste byl tak laskav a doporučil nějaký jiný praparát, aby nemusel na tu transplantaci. Moc děkuji."

 

anonym

Expert answer

If kidney function is impaired to such an extent that permanent dialysis is necessary, then there is no other treatment that could permanently "cure" the condition than a kidney transplant. Dialysis and all other treatment, including supportive care, is only maintenance, gaining time and preparing for transplantation. PhytoChi can be administered in gradually increasing doses up to a daily dose in order to support the overall vitality of the body, to promote the regeneration and healing of tissues that are still capable of healing. By no means is this a substitute for dialysis and possible transplantation, but it can help to create a better overall initial health for the patient for surgery. After the transplant, we stop Phyto - at this time it is undesirable to take products that stimulate the immune system and thus increase the risk of not accepting the transplanted organ.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "Pokud jsou funkce ledvin poškozené natolik, že je nutná trvalá dialýza, tak neexistuje žádná jiná léčba, která by stav mohla trvale "vyléčit" než transplantace ledviny. Dialýza a veškerá další léčba, včetně podpůrné léčby, je pouze udržování, získávání času a příprava na transplantaci. Přípravek PhytoChi lze podávat v postupně narůstajících dávkách až do denní dávky s cílem podpořit celkovou vitalitu organismu, podpořit regeneraci a hojení tkání, které jsou ještě schopny hojení. V žádném případě to není náhrada dialýzy a případné transplantace, ale může pomoci vytvořit lepší celkový výchozí zdravotní stav pacienta k operaci. Po transplantaci Phyto vysadíme - v této době je nežádoucí užívat přípravky, které stimulují imunitní aparát a tím zvyšují riziko nepřijetí transplantovaného orgánu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram