Borreliosis and antibiotics

Can PhytoChi be used with antibiotics or antibiotic drops (for borreliosis)? Thank you

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Může se prosím PhytoChi užívat spolu s antibiotiky, či antibiotikovými kapačkami (na boreliozu)? Děkuji"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi is not a medicine, so you do not have to worry about any contraindications when given with antibiotics. On the contrary, I would recommend using PhytoChi to support the treatment of the disease, as it supplies the body with a number of vitamins, minerals, trace elements. and valuable enzymes in natural form, necessary for our body, and which is not possible from get a regular diet. With regular use, it begins to fine-tune the body's natural defense and regulatory functions and then keep them in balance throughout use. It helps to increase the body's defenses.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi není lék, proto se nemusíte obávat žádné kontraindikace při podávání společně s antibiotiky. Naopak bych doporučil užívat PhytoChi k podpoře léčby nemoci, neboť dodává tělu řadu vitamínů, minerálů, stopových prvků a cenných enzymů v přírodní formě, nezbytných pro náš organismus, a které není možné z běžné stravy získat. Při pravidelném užívání začne dolaďovat přirozené obranné a regulační funkce organismu a tyto následně po celou dobu užívání udržovat v rovnováze. Napomáhá zvýšit obranyschopnost organismu."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram