Leg ulcers

I suffer from leg ulcers, sometimes they are open. Will PhytoChi help me?

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original query: "Trpím bércovými vředy, někdy jsou otevřené. Pomůže mě PhytoChi?"

 

anonym

Expert answer

PhytoChi significantly stimulates natural healing in tissues, has an anti-inflammatory effect, cleanses and flushes out acidic metabolites of inflammation from the tissues, thus creating better conditions for the restoration of microcirculation, the supply of oxygenated blood and nutrients. Together with vascular, internal, skin and rehabilitation treatment, it can significantly contribute to the healing of defects and prevent the formation of other ulcers.

Automatic translation - translated by Google Translate.

 

The original answer: "PhytoChi výrazným způsobem stimuluje přirozené hojení ve tkáních, působí protizánětlivě, čistí a vyplavuje z tkání kyselé metabolity zánětu a vytváří tím lepší podmínky pro obnovu mikrocirkulace, přísun okysličené krve a živin. Společně s cévní, interní, kožní a rehabilitační léčbou může významně přispět ke zhojení defektů a předcházet tvorbě dalších vředů."

  • MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Do not you feel sick? or have immune problems? Do you have health problems, limit your illness at work and in your life?

Discover our products

Get news, articles, and tips by e-mail

Required field
By subscribing to the news, you agree with Privacy Policy

Follow us on Facebook and Instagram