RNDr. Václav Bažata

Doktor Bažata spolupracuje s našou spoločnosťou od roku 2011. V rámci zmluvnej spolupráce pracujeme nad tvorbou výrobnej dokumentácie potrebnej pre registrácie lieku PhytoChi v rámci európskych krajín.

Profesní životopis

  • 1970-1972 studium chemie na Fakultě chemické technologie v Praze (VŠCHT)
  • 1972-1977 studium farmacie na Farmaceutické fakultě University Karlovy (FaF UK HK)
  • 1977 diplom v oboru všeobecná farmacie
  • 1977-1978 zaměstnání – lékárník asistent Plzeň a ve vojenských zdravotnických službách (ZS)
  • 1978-1979 postgraduální studium – farmaceutické a přírodní vědy na fakultách University Karlovy (FaF UK, PřF UK)
  • 1979 doktorát v oboru farmaceutická chemie/farmacie – RNDr.
  • 1978-1996 zaměstnán v Léčivé rostliny n.p., Holding SPOFA, později k.p. of SPOFA s.p. Praha 5, technolog vývoje, vedoucí odd. technologie, vedoucí R&D, ředitel firmy Léčivé rostliny n.p., Holding SPOFA
  • 1996-2001 zaměstnán ve SVUS, a.s., později SVUS Pharma a.s. Hradec Králové, ředitel marketingu
  • 2002-2011 SVUS Pharma a.s., ředitel rozvoje podnikání
  • 2011-součastnost – osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) – Specalista v poradenství o právních záležitostech, farmacii, vědě o výživě a potravinách

 

1993 zahraniční stáž – Environmental Management (Ekologie), Certifikát JICA, Tokie/Sapporo, Japonsko

Členství ve společnostech a vládních subjektech

Ústřední poradní sbor MZ ČR pro léčivé rostliny (ÚPS LR), Česká farmaceutická společnost ČLS JEP – Sekce přírodních léčiv, Sekce technologie léků – Odborná pracovní skupina kvalifikovaných osob, Česká asociace pro speciální potraviny (ČASP), člen Evropského botanického fóra (EBF) a IADSA, Brusel

Oblasť spolupráce s Phyto CZ, s.r.o..

Doktor Bažata spolupracuje s našou spoločnosťou od roku 2011. V rámci zmluvnej spolupráce pracujeme nad tvorbou výrobnej dokumentácie potrebnej pre registrácie lieku PhytoChi (prípadne ďalších našich výrobkov) v rámci európskych krajín, kde rozširujeme postupne svoje obchodné aktivity. Ďalšou oblasťou spolupráce je presadzovanie konceptu technológie Phyto-True ™ v legislatívnej praxi, najmä presadenie štandardizácia čínskych bylín pod značkou PTRM ™.

O PhytoChi slovami odborníka

Je nutné si uvedomiť, že pri užívaní kombináciou rastlinných extraktov založených na princípoch tradičného čínskeho liečiteľstva neplatí klasické farmakologické princípy západnej medicíny, najmä teória pôsobenie na tzv. Receptory, kde sa počíta s modelom zámok / kľúč a princípom závislosti účinku na dávke. Zloženie PhytoChi je optimalizované tak, aby najmä udržiavalo homeostázu v tele, ako základný predpoklad zachovania rovnováhy tela v zmysle balance čínskych princípov jin / jang a tým stáleho zdravie. Výraz homeostáza pochádza z gréckeho "homoios" tj.nemenný, rovnaký, stály a "stasis", tj. Stav. Deje v organizme neustále smerujú k stavu dosiahnutie a udržanie "optimálneho prostredia" - tento stav sa nazýva "stálosť vnútorného prostredia". Jedná sa teda o udržiavanie zdravia, čím sa základne líši od liečenia, ktoré obnovuje, upravuje a mení dôležité biochemické ukazovatele tak, aby sa opäť dostali do "medzí normálu", teda uzdravuje sa zásadným zásahom do vybočených biochemických ukazovateľov zdravia, tzv. Biomarkerov. Na udržanie zdravia slúži "doplnky stravy", medzi ktoré PhytoChi patria a princíp udržiavanie homeostázy bol uznaný Radou Európy v Štrasburgu ako zdôvodnenie účinku podobných prípravkov, ktoré nelieči, ale pomáhajú podporovať, udržiavať a optimalizovať čo najlepšie "stálosť vnútorného prostredia" organizmu, ktorý tým zostáva v medziach udržateľného zdravia.

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu