Technológia Phyto-True™

V roku 2001 získal Albert Y. Leung Ph.D. a jeho výrobná spoločnosť Phyto-Technologies, Inc. grant od vládnych organizácií v USA vo výške 1,4 miliónov dolárov na vytvorenie technológie, pomocou ktorej je možné garantovať zloženie a reprodukovateľnosť bylinných prípravkov. 

Výsledkom vedeckého skúmania v laboratóriách Alberta Y. Leunga Ph.D. je technológia Phyto-True ™.

V roku 2008 bola táto technológia prihlásená v USA do patentového konania. Phyto-True ™ je systém využívajúci viac techník a krokov, ktorý umožňujú získať presný profil (odtlačok - fingerprint) všetkých aktívnych bylinných zložiek v prípravkoch. Ďalej umožňuje jednoduchú detekciu chýbajúcich aktívnych chemických látok ako aj látok obzvlášť nežiaducich (napr. Toxických kontaminantov alebo nežiaducich prímesí).

Technológia Phyto-True ™ je komplexným systémom na kontrolu kvality a akosti. Je schopná zistiť, či bylinná toniká nebola vyrobená netradičné cestou, či skutočne obsahujú inzerovanej bylinné zloženie a či sú dodržané všetky tradičné receptúry. Inými slovami, či ak môže výrobok niesť prívlastok "vyrobené podľa zásad tradičnej čínskej medicíny". Pomocou technológie Phyto-Trueta je možné preukázať väzbu bylín na vedeckú literatúru a tým na dlhodobú tradíciu. TTáto skutočnosť umožňuje zabezpečiť väzbu bylinných prípravkov na platnú európsku legislatívu - smernicu ES 2004/24 / ES.

Technológia Phyto-True ™ môže však kvalitu nielen identifikovať, ale novo ju aj vedecky riadiť. To doteraz nebolo možné, pretože byliny nie sú liečivá s jedinou chemikáliou so špecifickými terapeutickými indikáciami, a tak na ne nešlo použiť zavedené farmaceutické výskumné a bezpečnostné protokoly.

Metóda Phyto-True ™ tak prakticky pomáha pri zabezpečovaní bezpečnosti a účinnosti bylinných produktov. Jej využitie umožňuje na bylinách vedecky preukázať liečivé účinky.

Čo to znamená v praxi a do budúcnosti. Výrobné podniky a laboratóriá, ktoré budú technológiu používať, môžu u svojich bylinných prípravkov, na báze tradičnej čínskej medicíny, garantovať opakovateľné zloženie a tým sa pustiť do klinických skúšok, ktoré exaktne potvrdia ich účinky.Pomocou väzby na európsku smernicu ES 2004/24 / ES a pomocou realizovateľnosti klinickej štúdie možno bylinné prípravky registrovať medzi tradičné rastlinné lieky a tým priblížiť na úroveň veľmi blízku liekom.

 

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu