Spoločnost Phyto True LLC

V roku 2010 založila spoločnosť Phyto CZ, s. r. o., v Spojených štátoch s pánom Albertom Y. Leungom spoločnosť Phyto True LLC. Predmetom činnosti tejto spoločnosti je výskum čínskych bylín a zavádzanie technológie Phyto True™. Spolupráca pri analytických meraní tradičných čínskych bylín a výrobkov z tradičných čínskych bylín prebieha od roku 2011 aj na území Českej republiky. Svoj záujem o analytický výskum čínskych bylín PTRM™ a ich tvorbu prejavila Agronomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne a farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde sa v priebehu roku 2011 vybavili laboratóriá potrebnou technikou. Spoločnosť Phyto True LLC je ďalej spoluvlastníkom patentových prihlášok technológie Phyto True™ a preto sa jej činnosť zameriava aj na patentové procesy u jednotlivých patentových inštitúcií najmä v rámci Európskej Únie.

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu