MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Doktor Bednarčík má skúsenosti s prípravkami Dr. Leunga v Českej republike už od roku 1997. Od roku 2001 monitoruje klinické skúsenosti s rôznymi doplnkami stravy vrátane PhytoChi vo svojej lekárskej praxi. Od roku 2009 je členom tímu našej klinickej štúdie.

Profesijný životopis

 • 1979 ukončení štúdia všeobecného lekárstva VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udelenie titulu MUDr.
 • 1983  atestácia 1.stupňa v odbore Hygiena a epidemiológia
 • 1990  nadstavbová atestácia z odboru Hygiena práce a choroby z povolania
 • 1992 obhájenie kandidátskej dizertačnej práce, udelenie titulu PhD.
 • 1994 kvalifikačné kurz ekológov Ministerstva obrany (MNO, VLA JEP, NATO SCHOOL -SHAPE)
 • 1997-doteraz rad kurzov a školení zameraných na oblasť hygieny práce

Doterajšie pôsobenie

 • 1980-1981 lekár u vojenského útvaru
 • 1981-1985 epidemiológ obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brne
 • 1985-1994 odborný asistent hygieny práce na katedre vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lekárska akadémia J. E. Purkyně)
 • 1994-1997 vedúci oddelenia pracovného lekárstva a fyziológie práce KHS Hradec Králové
 • 1997-2006 vedeckopedagogický pracovník Katedry vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové (neskôr Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Hradec Králové - Fvz UO)
 • 2006-doteraz vedúci skupiny hygieny práce katedry vojenskej hygieny Fvz UO Hradec Králové

Pedagogická činnosť

 • vysokoškolského a postgraduálneho výučba poslucháčov Fvz UO Hradec Králové, príslušníkov zdravotnícke služby AČR, príslušníkov zahraničných misií pred výjazdom
 • vedenie kurzov pre IPVZ Praha
 • atestačnej príprava lekárov
 • školiteľ doktorandského študijného programu vojenská hygiena

Vedecko výskumná činnosť

 • zzameranie práce na problematiku hygieny práce a komunálnej hygieny s dôrazom na pôsobenie negatívnych faktorov pracovného a životného prostredia na organizmus, hodnotenie ich odozvy na zdravotný stav exponovaných
 • autor a spoluautor na viac ako 200 publikáciách, prednáškach, záverečných výskumných správach, učebných textoch, monografiách a expertízach novo zavádzané techniky

Ďalšie aktivity

 • školiaca a poradenská činnosť v oblasti vývoja
 • testovanie a využitie doplnkov stravy v prevencii s cieľom upevniť a skvalitniť stav zdravia
 • ďalšie využitie doplnkov stravy ako podpornej liečby u rady závažných zdravotných postihnutí

Oblasť spolupráce s Phyto CZ, s.r.o.

Doktor Bednarčík má skúsenosti s prípravkami Dr. Leunga v Českej republike už od roku 1997. Od roku 2001 monitoruje klinické skúsenosti s rôznymi doplnkami stravy vo svojej lekárskej praxi. Od roku 2009 je členom tímu našej klinickej štúdie. Jeho rola v tíme klinickej štúdie je zameraná na popis účinkov prípravku PhytoChi z klinickej - lekárskej praxe. Ako člen tímu je spoluautorom vstupného protokolu preukázanie účinkov bylinné zmesi PhytoChi na ľudský organizmus.

Hodnotenie účinkov PhytoChi z pohľadu mojej klinickej praxe

Už dve desiatky rokov sa venujem okrem iného možnostiam podávanie doplnkov stravy v prevencii aj v podpornej liečbe u zdravých osôb i chorých. Teoretické vedomosti a získané skúsenosti ma viedli k tomu, že som si postupne pre svoju vlastnú potrebu a pre potrebu pacientov vytriedili z veľkého sortimentov ponúkaných produktov to, čo sa mi javí najkvalitnejšie a najlepšie použiteľné. Na čelo pomyselného rebríčka prípravku sa dostalo bylinné tonikum PhytoChi, ktoré užívam už 12 rokov. Dr. Leung, ktorý je autorom receptúry toniká, využil svojich odborných znalostí vedcov - farmaceut a neoceniteľných znalostí tradičnej čínskej medicíny a vytvoril s využitím moderných technológií tradičné bylinné tonikum so širokým využitím. PhytoChi je vzácnou zmesou extraktov z liečivých bylín v ovocnej šťave (neobsahuje alkohol). Tento vyvážený preparát s výrazne povzbudzujúcimi účinkami na organizmus obnovuje a vyvažuje rovnováhu jin a jang. Stimuluje hojivé a reparačné procesy v organizme, čistí ho, zbavuje toxických látok a metabolitov, harmonizuje imunitné funkcie a posilňuje odolnosť voči nádorom a infekciám. Hlavným cieľom je podávanie relatívne zdravým osobám s cieľom harmonizovať fyziologické funkcie organizmu, upravovať funkčné poruchy, udržiavať a upevňovať stav zdravia. Až ďalším použitím je podávanie osobám s poruchami zdravia s cieľom pomôcť v cielenej liečbe. Ako PhytoChi pôsobí: V počiatku užívania zbavuje organizmus toxických látok a metabolitov, ktoré sa v tele hromadia dlhé roky a organizmus ich bez pomoci zvonka už nie je schopný odstrániť. Hromadenie nežiaducich látok poškodzuje imunitný systém, je zdrojom chronického dráždenia, spôsobuje zvýšenú únavu, podráždenosť, znižuje prirodzenú obranyschopnosť a je zdrojom radu funkčných porúch. Človek je náchylnejší voči pôsobeniu nepriaznivých vplyvov životného prostredia a útokom stresov. PhytoChi Vás nielen zbaví škodlivých látok, ale dodáva rad vitamínov, minerálov, stopových prvkov a cenných enzýmov v prírodnej forme. Pri pravidelnom užívaní začne dolaďovať prirodzené obranné a regulačné funkcie organizmu. Napomáha zvýšiť obranyschopnosť, pôsobí protizápalovo, stimuluje hojenie, upokojuje, vedie k úprave spánku a harmonizuje vegetatívne funkcie. Výsledkom je ústup únavy, nárast vitality a vnútornej energie. Pôsobí priaznivo proti chorobám, ktoré označujeme súhrnne ako civilizačné. Pri pravidelnom užívaní pôsobí ako prevencia proti metabolickým a cievnym problémom. Výrazný detoxikačný efekt pomáha pri alergických ochorení a tiež zlepšuje znášanlivosť protinádorovej liečby. Podľa mojich skúseností patrí PhytoChi k tomu najlepšiemu čo je na svetovom trhu v oblasti bylinných tonik.

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu