Mechanizmy pôsobenia PhytoChi na harmonizáciu organizmu

Mechanizmy pôsobenia PhytoChi na harmonizáciu organizmu

Je nutné si uvedomiť vopred, že pri užívaní kombinácií rastlinných extraktov založených na princípoch tradičného čínskeho liečiteľstva neplatia klasické farmakologické princípy západnej medicíny, najmä teória pôsobenia na tzv. receptory, kde sa počíta s modelom zámok/kľúč a princípom závislosti účinku na dávke.
Zloženie PhytoChi je optimalizované tak, aby najmä udržiavalo homeostázu v tele, ako základný predpoklad zachovania rovnováhy tela v zmysle balancie čínskych princípov jin/jang, a tým stáleho zdravia.
Výraz homeostáza pochádza z gréckeho „homoios“, t. j. nemenný, rovnaký, stály a „stasis“, t. j. stav.
Deje v organizme neustále smerujú k stavu dosiahnutia a udržania „optimálneho prostredia“ – tento stav sa nazýva „stálosť vnútorného prostredia“ (faktory ako telesná teplota, koncentrácia kyslíka a oxidu uhličitého v krvi, hustota krvi, pH krvi, koncentrácia rôznych minerálov a ďalších látok).
Ide teda o udržiavanie zdravia, čím sa v základe líši od liečenia, ktoré obnovuje, upravuje a mení dôležité biochemické ukazovatele tak, aby sa opäť dostali do „medzí normálu“, teda uzdravuje zásadným zásahom do vybočených biochemických ukazovateľov zdravia, tzv. biomarkerov.
Zdravie môže byť najlepšie definované ako schopnosť funkčnej adaptácie na zmenené životné podmienky či zmeny životného prostredia. Táto adaptácia vzniká udržaním vyššie zmienených faktorov a biomarkerov vnútri pásma tolerančných medzí, kde sa iba môžu pohybovať, bez zásadného vybočovania. Grafické znázornenie dejov poskytuje nasledujúci obrázok:

K tomuto udržaniu zdravia slúžia „doplnky stravy“, medzi ktoré PhytoChi patrí, a princíp udržiavania homeostázy bol uznaný Radou Európy v Štrasburgu ako zdôvodnenie účinku podobných prípravkov, ktoré neliečia, ale pomáhajú podporovať, udržiavať a optimalizovať čo najlepšiu „stálosť vnútorného prostredia“ organizmu, ktorý tým zostáva v medziach udržateľného zdravia.
Počas starnutia tela dochádza vplyvom najrôznejších stresových situácií, ako sú psychosociálne zmeny, negatívne emócie, ataky najrôznejších patogénov a parazitov, fyzickou záťažou, zmenami počasia a životného prostredia k prakticky neustálej „allostatickej záťaži“, ktorá sa snaží najmä pri väčšom opotrebení organizmu telo „rozhodiť“, prípadne „dostať sa mu pod kožu“ patogénnymi faktormi a začať smerovanie do stavu chorobnosti. Touto dysreguláciou vybočujú fyziologické parametre z vyššie načrtnutých tolerančných medzí homeostázy a táto má tendenciu stať sa dočasne neudržateľnou s prejavmi prvých príznakov (tzv. prodromálnych príznakov) ochorení a smeruje k trvalejšiemu nenormálnemu/patologickému stavu.
Proti vybočeniu z homeostatickej rovnováhy pôsobí komplexné zloženie vybraných rastlinných extraktov, z ktorých mnohé pôsobia ako tzv. adaptogény, t. j. látky pomáhajúce vyrovnať sa s najrôznejšími zmenami vnútri tela vyvolanými zmenami vonkajšieho okolia a životného prostredia. Majú teda: 1) nešpecifický účinok, ako napr. zvýšenie celkovej fyzickej odolnosti proti stresu, 2) majú normalizujúci účinok na homeostázu bez ohľadu na podstatu pôsobenia, ktoré sa ju snažia rozrušiť a 3) sú bezpečné na používanie, pretože zásadne neovplyvňujú bežné funkcie tela. Tieto obsahové látky sú dodávané štandardizovanými výťažkami zo žen-šenov, eleuterokoku a schizandry.
Ďalšie pôsobia ako imunomodulátory, ktoré harmonizujú, t. j. optimalizujú imunitné reakcie do zdravého stavu – teda nedostatočnú imunitu posilňujú a prehnanú imunitu v zmysle alergických reakcií znižujú. Navyše vznikajú z blokovania mikróbov a ich toxínov nešpecifickou imunitou vo väčšom množstve, tzv. imunokomplexy, ktoré sa musia postupne z tela odstrániť. Sem je možné zaradiť kozinec, kustovnicu, lesklokôrovku, slzovku a šťavu z gélu aloy.
Pri metabolizme, t. j. látkovej výmene tela vzniká mnoho potenciálne škodlivých voľných radikálov, ktoré môžu okrem poškodenia bunkových štruktúr tiež poškodiť DNA, nositeľku genetickej informácie, pri kopírovaní ktorej môže potom dochádzať k najrôznejším chybám, na základe čoho vznikajú bežne zmutované bunky, ktoré sú nebezpečenstvom pre vytváranie počiatočných novotvarov, tzv. prekanceróz, ktoré musí imunitný systém najskôr rozpoznať ako zmutované, teda cudzorodé a potom zničiť pomocou tzv. zabíjačských buniek (killer cells). Zmutované bunky sa navyše maskujú, a ak narušená imunita tieto pozmenené bunky nezlikviduje, musia nastúpiť prírodné látky, najmä polyhydroxyfenoly a niektoré prírodné farbivá, ktoré sa prikladajú na steny pozmenených buniek, a tým začnú tzv. prirodzenú bunkovú smrť, alebo apoptózu s finálnym čistým odprataním buniek z tela. Tieto látky sú bohato zastúpené v stavikrve a kurkume, pričom flavonoidné antioxidanty chrániace DNA sú použité v sladkom drievku a plodoch hladkej ruže.
Počas vyššie zmienenej permanentnej alostatickej záťaže reaguje telo takisto rozladením ďalších regulatórnych systémov, napr. kortizolu, aktiváciou pro-zápalových cytokínov a prostaglandínov, katecholamínov a hormónov, ktoré je potrebné uviesť do normálnej produkcie a odbúravaniu, vypnutím signálov rozrušenia a navodením subjektívneho pocitu pohody – na to pôsobia obsahové látky mučenky a oplodie mandarínky.
Dlhodobejším stresom psychického pôvodu môže dôjsť k rozhodeniu neuroendokrinno-imunologickej osi „mozog – črevo“ a výsledkom býva zlé zažívanie typu horného alebo dolného dyspeptického syndrómu, keď vzniká v zažívacom trakte tzv. dysmikróbia (prevaha problematických mikróbov nad symbiotickými), ktorá je navyše v bludnom kruhu podporovaná zvýšenou produkciou enzýmu indolamín 2‐3 dioxygenázy, ktorá odbúrava serotonín a tryptofan ako jeho zdroj, čím vniká nedostatok serotonínu v mozgu a teda sklon k depresívnym náladám. Na zlepšenie trávenia je v kombinácii extraktov PhytoChi škoricovník, kurkuma a tiež schizandra chrániaca pečeň pred toxickým poškodením.
Kombinácia obsahuje celkovo mnoho prírodných látok, ktoré zabraňujú zmene genetického prepisu cestou spustenia prirodzených obranných enzýmov tela, ako je glutatiónperoxidáza, superoxydysmutáza a tiež prispievajú k správnemu fungovaniu tzv. „mismatch repair-proteínu“, ktorý opravuje za chodu už poškodenú DNA.
Na záver je nutné podotknúť, že všetky zmienené rovnovážne systémy pre udržanie zdravia sú dynamického charakteru a ľudský jedinec obsahuje omnoho viac bakteriálnej DNA, než je jeho vlastná DNA, a udržanie správnej mikrobiálnej rôznorodosti je predpokladom zdravia, no v individuálnej rovine, pretože každý človek má svoj vlastný „mikrobióm“ (súbor symbiotických baktérií a komenzálnych kvasiniek a plesní) daný genetickou výbavou a tým, čím sa počas života od narodenia stretol. Preto je udržiavanie dynamickej rovnováhy na najrôznejších úrovniach dôležité pre zdravý a dlhý aktívny život.

RNDr. Václav Bažata

Člen Ústredného poradného zboru pre liečivé rastliny Ministerstva zdravotníctva ČR a člen predstavenstva European Botanical Forum Brussels.

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu