Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Profesor Opletal s nami spolupracuje od roku 2009. Ako člen klinického tímu sa špecializuje na účinky čínskych bylín na ľudské zdravie. Je spoluautorom vstupného protokolu preukázanie účinkov bylinné zmesi PhytoChi.

Profesijný životopis

  • 1976 absolvoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, odbor Všeobecná farmácie
  • od r. 1976 doteraz pracuje na katedre farmaceutickej botaniky a ekológie Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové
  • 1979 obhájil doktorát prírodných vied v odbore farmaceutická chémia na Farmaceutické fakulte UK v Hradci Králové (RNDr.)
  • 1985 obhájil kandidatúru vied v odbore farmaceutickej chémie (CSc. St. IIb)
  • 1991 obhájil kvalifikáciu CSc. st. IIa
  • 1995 sa habilitoval ako docent v odbore Farmaceutická botanika na Univerzite Karlovej v Prahe, jej farmaceutické fakulte v Hradci Králové
  • 2012 sa habilitoval ako profesor farmakognózia na Univerzite Karlovej v Prahe, jej farmaceutické fakulte v Hradci Králové

Vedecká činnosť

Špecializácia na metódy izolácie rastlinných metabolitov, obsahové látky vyšších rastlín a húb so zameraním na využitie v terapii, potravinárstve a živočíšnej výrobe, na technológii získavania účinných látok a introdukciu perspektívnych liečivých rastlín z mimoeurópskych (ázijských) regiónov.

Od roku 1988 sekretár pracovnej konferencie Cadis-NUTRIMENTA (Kardiovaskulárne ochorenia a stabilita organizmu - potravné aditíva a ich vzťah k prevencii chorôb kardiovaskulárneho systému), organizovanej katedrou farmaceutické botaniky a ekológie FaF UK, ktorá zahŕňa využitie perspektívnych rastlín a látok špecializovaného metabolizmu z nich izolovaných pri prevencii a liečbe ochorení obehového systému.

Od r. 1997 je vedúcim pracovnej skupiny Ekológia a produkcie liečivých rastlín na katedre farm. botaniky a ekológie Farm. fakulty UK.

Od r. 2002 je členom Vedeckého výboru pre výživu zvierat pri Ministerstve poľnohospodárstva ČR, pracujúcim vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Prahe-Uhříněvsi, v ktorom pracuje ako expert v oblasti využitia rastlín v riadenej produkcii hospodárskych zvierat a vplyvu toxických rastlín a toxických prírodných produktov na krmivový a potravinový reťazec.

Od r. 2004 je ordinárom Informačného a edukačného centra pre nutraceutiká (IECN) pri katedre farm. botaniky a ekológie na Farmaceutické fakulte v Hradci Králové, poskytujúce informácie najmä farmaceutickému terénu v oblasti doplnkov stravy a ich interakcií s liečivami.

Od r. 2005 je vedúcim výskumnej skupiny ADINACO Research Group, zaoberajúca sa potenciálnym vplyvom prírodných látok na vývoj Alzheimerovej choroby.

Ďalšie aktivity

Člen Slovenskej farmaceutické spoločnosti pri SLS (sekcií Prírodných látok a Farmaceutické chémia), Pharmaceutical Society of Japan, Českej chemickej spoločnosti (Pracovné skupiny pre organickú, bio-organický a farmaceutickú chémiu), liekopisnej komisie Slovenského liekopisu (sekcií Farmakognózia a Nomenklatúry liečiv), členom rigorózna komisiou pre štátne záverečné skúšky z Farmakognózia a Toxikológia prírodných látok (PharmDr.), členom odborových rád Farmakognózia a Toxikológia prírodných látok (Ph.D). Člen redakčnej rady časopisu Research in Pig Breeding (VÚŽV Praha-Uhříněves).

Oblasť spolupráce s Phyto CZ, s.r.o..

Profesor Opletal s nami spolupracuje od roku 2009. Ako člen klinického tímu sa špecializuje na účinky čínskych bylín na ľudské zdravie. Je spoluautorom vstupného protokolu preukázanie účinkov bylinné zmesi PhytoChi na ľudský organizmus. Ďalšie oblasti zmluvnej spolupráce je od roku 2011 výskum a vývoj štandardov PTRM ™, ktoré zaisťujú väzbu na tradičnú kvalitu a tradičné bezpečnosť a účinnosť čínskych bylín. Spolupráca sa zameriava aj na možnosti využitia technológie Phyto-True ™ v praxi.

"Ak sú vstupné byliny v produktoch kvalitné a ich spracovanie je založené na tradícii a receptúr tvorí skúsený odborník, je vysoko pravdepodobné, že aj koncové výrobky bude mať vysokú kvalitu. Spoločnosť Phyto CZ, s.r.o. ide poctivou cestou ".

Necítite sa dobre? Máte problémy s imunitou? Máte zdravotné problémy, obmedzuje Vás choroba v práci a v živote?

Objavte naše produkty

Odoberajte novinky, články a rady e-mailom

Povinný údaj
Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu