RNDr. Václav Bažata

Doktor Bažata współpracuje z naszą firmą od 2011 roku. Na podstawie umowy o współpracy pracujemy nad tworzeniem dokumentacji niezbędnej do rejestracji preparatów PhytoChi (lub innych naszych produktów) w krajach europejskich, gdzie sukcesywnie rozszerzamy swoją działalność handlową.

Profesjonalne CV

 • 1970-1972 studia chemiczne na Wydziale Technologii Chemicznych w Pradze (VŠCHT)
 • 1972-1977 studia farmaceutyczne na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Karola w Pradze (FaF UK HK)
 • 1977 dyplom w dziedzinie farmacji ogólnej
 • 1977-1978 zatrudniony jako farmaceuta/asystent w Wojskowej Służbie Zdrowia
 • 1978-1979 studium podyplomowe: nauki farmaceutyczne i przyrodnicze na Wydziale Farmacji i Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Karola w Pradze
 • 1979 doktorat w dziedzinie chemii farmaceutycznej/farmacji (RNDr.)
 • 1978-1996 zatrudniony w firmie Léčivé rostliny, Holding SPOFA, później SPOFA, Praha 5, technolog rozwoju, kierownik działu technologii, kierownik R&D, dyrektor firmy Léčivé rostliny, Holding SPOFA
 • 1993 staż zagraniczny – Environmental Management (Ekologia), certyfikat JICA, Tokio/Sapporo, Japonia
 • 1996-2001 zatrudniony w SVUS SA, później SVUS Pharma SA Hradec Králové, dyrektor ds. Marketingu
 • 2002-2011 SVUS Pharma SA, dyrektor ds. rozwoju przedsiębiorczości
 • 2011-osoba prowadząca działalność gospodarczą – specjalista w doradztwie w kwestiach prawnych, farmacji, nauce o żywieniu i żywności

Członkostwo w stowarzyszeniach i podmiotach rządowych

Centralna Komisja Doradcza Min. Zdrowia Rep. Czeskiej ds. Roślin Leczniczych (ÚPS LR), Czeskie Stowarzyszenie Farmaceutyczne ČLS JEP – Sekcja Naturalnych Substancji Leczniczych, Sekcja Technologii Leków – Zespół Ekspercki, Czeskie Stowarzyszenie ds. Żywności Specjalnej (ČASP), członek Europejskiego Forum Botanicznego i IADSA (Bruksela).

Współpraca z Phyto CZ s.r.o.

Doktor Bažata współpracuje z naszą firmą od 2011 roku. Na podstawie umowy o współpracy pracujemy nad tworzeniem dokumentacji niezbędnej do rejestracji preparatów PhytoChi (lub innych naszych produktów) w krajach europejskich, gdzie sukcesywnie rozszerzamy swoją działalność handlową. Inny obszar działalności dotyczy promowania koncepcji technologicznej Phyto-True™ w praktyce legislacyjnej, a przede wszystkim wspieranie standaryzacji chińskich ziół pod marką PTRM™.

O PhytoChi słowami eksperta

Należy sobie uświadomić, że przy korzystaniu z kombinacji ekstraktów roślinnych opartych o tradycyjne chińskie zasady lecznictwa nie obowiązują klasyczne zasady medycyny zachodniej, czyli przede wszystkim teoria oddziaływania na tzw. receptory, w której główną rolę odgrywa model klucz/zamek, a także zasada wpływu uzależnionego od dawki. Skład PhytoChi jest tak zoptymalizowany, aby przede wszystkim utrzymywać homeostazę ciała i zdrowie poprzez realizację podstawowego założenia utrzymania równowagi w rozumieniu wzajemnego oddziaływania chińskich wartości jin/jang. Słowo homeostaza pochodzi od greckiego homoio tzn. niezmienny, stały i stasis tzn. stan. Aktywność w organizmie nieustannie zmierza ku osiągnięciu i utrzymaniu optymalnego stanu, który określa się „stałością środowiska wewnętrznego“. Z tego powodu utrzymanie zdrowia znacząco różni od leczenia podstawowego, gdyż odnawia, reguluje i zmienia istotne właściwości biochemiczne w celu powrotu stanu organizmu w granice normalności, tzn. uzdrawia się dążąc do uzyskania określonych biochemicznych wskaźników zdrowia tzw. biomarkerów. Do utrzymania zdrowia służą suplementy diety, do których należy PhytoChi, a zasada zachowania homeostazy została uznana przez Radę Europy w Strasburgu jako usankcjonowanie stosowania podobnych preparatów. Preparatów, które choć nie leczą, to pomagają wspierać, utrzymać i jak najlepiej optymalizować stałość wewnętrznego środowiska organizmu, który tym samym pozostaje w dopuszczalnych granicach zdrowia.

Nie czujesz się dobrze? Masz problemy z układem odpornościowym? Czy masz problemy zdrowotne, które ograniczają cię w pracy i w życiu?

Odkryj nasze produkty

Pobierz wiadomości,artykuły i porady e-mailem

Wymagane pole
Pobieraniem wiadomości zgadzasz się zasadami ochrony danych osobowych

Śledź nas na Facebooku i Instagramu