Technologie Phyto-True™

V roce 2001 získal Albert Y. Leung Ph.D. a jeho výrobní společnost Phyto-Technologies, Inc. grant od vládních organizací v USA ve výši 1,4 miliónů dolarů na vytvoření technologie, pomocí níž je možné garantovat složení a reprodukovatelnost bylinných přípravků. 

Výsledkem vědeckého zkoumání v laboratořích Alberta Y. Leunga Ph.D. je technologie Phyto-True™.

V roce 2008 byla tato technologie přihlášena v USA k patentovému řízení. Phyto-True™ je systém využívající více technik a kroků, jenž umožňují získat přesný profil (otisk – fingerprint) všech aktivních bylinných složek v přípravcích. Dále umožňuje snadnou detekci chybějících aktivních chemických látek jako i látek zvlášť nežádoucích (např. toxických kontaminujících látek nebo nežádoucích příměsí).

Technologie Phyto-True™ je komplexním systémem pro kontrolu kvality a jakosti. Je schopná zjistit, zda bylinná tonika nebyla vyrobena netradiční cestou, zda skutečně obsahují inzerované bylinné složení a zda jsou dodrženy všechny tradiční receptury. Jinými slovy, zda-li může výrobek nést přívlastek „vyrobeno dle zásad tradiční čínské medicíny“. Pomocí technologie Phyto-TrueTM je možné prokázat vazbu bylin na vědeckou literaturu a tím na dlouhodobou tradici. Tato skutečnost umožňuje zajistit vazbu bylinných přípravků na platnou evropskou legislativu – směrnici ES 2004/24/ES

Technologie Phyto-True™ může však kvalitu nejen identifikovat, ale nově ji i vědecky řídit. To dosud nebylo možné, protože byliny nejsou léčiva s jedinou chemikálií se specifickými terapeutickými indikacemi, a tak na ně nešlo použít zavedené farmaceutické výzkumné a bezpečnostní protokoly.

Metoda Phyto-True™ tak prakticky pomáhá při zajišťování bezpečnosti a účinnosti bylinných produktů. Její využití umožňuje na bylinách vědecky prokázat léčivé účinky.

Co to znamená v praxi a do budoucna. Výrobní podniky a laboratoře, které budou technologii používat, mohou u svých bylinných přípravků, na bázi tradiční čínské medicíny, garantovat opakovatelné složení a tím se pustit do klinických zkoušek, které exaktně potvrdí jejich účinky. Pomocí vazby na evropskou směrnici ES 2004/24/ES a pomocí realizovatelnosti klinické studie lze bylinné přípravky registrovat mezi tradiční rostlinné léčivé přípravky a tím přiblížit na úroveň velice blízkou lékům.

 

Nie czujesz się dobrze? Masz problemy z układem odpornościowym? Czy masz problemy zdrowotne, które ograniczają cię w pracy i w życiu?

Odkryj nasze produkty

Pobierz wiadomości,artykuły i porady e-mailem

Wymagane pole
Pobieraniem wiadomości zgadzasz się zasadami ochrony danych osobowych

Śledź nas na Facebooku i Instagramu