Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Profesor Opletal współpracuje z nami od 2009 roku. Jako członek zespołu klinicznego specjalizuje się w badaniu wpływu chińskich ziół na zdrowie człowieka. Jest współautorem protokołu potwierdzającego wpływ mieszanki ziołowej PhytoChi na organizm ludzki.

Profesjonalne CV

  • 1976 ukończył Wydział Farmacji Uniwersytetu Karola w Pradze, kierunek farmacja ogólna
  • od 1976 r. pracuje na Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Ekologii na Wydziale Farmacji w Hradec Králové
  • 1979 obronił doktorat nauk przyrodniczych w dziedzinie chemii farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Karola w Hradec Králové (RNDr.)
  • 1985 uzyskał stopień kandydata nauk w dziedzinie chemii farmaceutycznej (Csc. st. IIb)
  • 1991 uzyskał kwalifikacje do st. IIa kandydata nauk
  • 1995 habilitował się w dziedzinie botaniki farmaceutycznej na Uniwersytecie Karola w Pradze – uzyskał tytuł docenta
  • 2012 habilitował się w dziedzinie botaniki farmaceutycznej na Uniwersytecie Karola w Pradze – uzyskał tytuł profesora farmakognozji

Działalność naukowa

Specjalizacja w metodach izolacji metabolitów roślinnych, substancji zawartych w roślinach wyższych i grzybach, z ukierunkowaniem na wykorzystanie w terapii, przemyśle spożywczym i hodowli zwierząt oraz w technologii pozyskiwania substancji czynnych i wprowadzania roślin leczniczych pochodzących z terenów pozaeuropejskich (azjatyckich).

Od 1988 roku sekretarz Konferencji Roboczej CADISO-NUTRIMENTA (Choroby układu krwionośnego a stabilność organizmu – suplementy diety i ich wpływ na profilaktykę chorób krążenia), zorganizowaną przez Katedrę Botaniki Farmaceutycznej i Ekologii FaF Uniwersytetu Karola w Pradze, dotyczącej wykorzystania perspektywicznych roślin i specjalistycznych substancji metabolicznych wyizolowanych z nich w profilaktyce i leczeniu chorób krążenia.

Od 1997 r. jest kierownikiem Zespołu Ekologii i Produkcji Roślin Leczniczych na Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Ekologii Wydziału Farmacji Uniwersytetu Karola w Pradze.

Od 2002 r. jest członkiem Naukowej Komisji ds. Hodowli Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej, działającej w Instytucie Badawczym Hodowli Zwierząt w Pradze-Uhříněves, gdzie pracuje jako ekspert w dziedzinie wykorzystania roślin w zarządzaniu produkcją zwierzęcą oraz w dziedzinie wpływu roślin toksycznych i toksycznych produktów naturalnej paszy na łańcuch pokarmowy.

Od 2004 r. jest kierownikiem Centrum Informacyjno-Edukacyjnego ds. Nutraceutyków działającego przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Ekologii na Wydziale Farmacji w Hradec Králové, dostarczającego informacji farmaceutycznych w dziedzinie suplementów diety i ich interakcji z lekami.

Od 2005 r. kieruje badaniami naukowymi zespołu badawczego ADINACO Research Group zajmującego się potencjalnym wpływem substancji naturalnych na rozwój choroby Alzheimera.Pozostała działalność.

Pozostała działalność

Członek Czeskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy Czeskim Towarzystwie Lekarskim Jana Ewangelisty Purkyniego (Sekcja Substancji Naturalnych i Chemii Farmaceutycznej), Pharmaceutical Society of Japan, Czeskiego Towarzystwa Chemicznego (Zespół Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Farmaceutycznej), Komisji Farmakopei (Sekcja Farmakognozji i Nomenklatury Leków), członek Komisji ds. Egzaminów Państwowych z Farmakognozji i Toksykologii Substancji Naturalnych, członek Rady Redakcyjnej czasopisma Research in Pig Breeding (Instytut Badawczy Hodowli Zwierząt Praha-Uhříněves).

Współpraca z Phyto CZ s.r.o.

Profesor Opletal współpracuje z nami od 2009 roku. Jako członek zespołu klinicznego specjalizuje się w badaniu wpływu chińskich ziół na zdrowie człowieka. Jest współautorem protokołu potwierdzającego wpływ mieszanki ziołowej PhytoChi na organizm ludzki. Kolejnym obszarem umowy o współpracy jest od 2011 roku badanie i rozwój standardów PTRM™ zapewniających połączenie jakości, bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tradycyjnych ziół chińskich. Współpraca koncentruje się także na możliwości wykorzystania technologii Phyto-True™ w praktyce.

Nie czujesz się dobrze? Masz problemy z układem odpornościowym? Czy masz problemy zdrowotne, które ograniczają cię w pracy i w życiu?

Odkryj nasze produkty

Pobierz wiadomości,artykuły i porady e-mailem

Wymagane pole
Pobieraniem wiadomości zgadzasz się zasadami ochrony danych osobowych

Śledź nas na Facebooku i Instagramu