Wirkungsmechanismen von PhytoChi bei der Harmonisierung des Organismus

Mechanismy působení PhytoChi® slovy odborníka z oblasti přírodní medicíny

Mechanismy působení PhytoChi® na harmonizaci organismu

Je nutno si uvědomit předem, že při užívání kombinací rostlinných extraktů založených na principech tradičního čínského léčitelství neplatí klasické farmakologické principy západní medicíny, zejména teorie působení na tzv. receptory, kde se počítá s modelem zámek/klíč a principem závislosti účinku na dávce.
Složení PhytoChi® je optimalizováno tak , aby zejména udržovalo homeostázu v těle, jako základní předpoklad zachování rovnováhy těla ve smyslu balance čínských principů jin/jang a tím stálého zdraví.
Výraz homeostáza pochází z řeckého „homoios“ tj.neměnný, stejný,stálý a „stasis“ , tj. stav .
Děje v organismu neustále směřují ke stavu dosažení a udržení „optimálního prostředí“ – tento stav se nazývá „stálost vnitřního prostředí“ (faktory jako tělesná teplota, koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého v krvi, hustota krve, pH krve, koncentrace různých minerálů a dalších látek).
Jedná se tedy o udržování zdraví, čímž se základně liší od léčení, které obnovuje , upravuje a mění důležité biochemické ukazatele tak, aby se opět dostaly do „mezí normálu“, tedy uzdravuje zásadním zásahem do vybočených biochemických ukazatelů zdraví, tzv. biomarkerů.
Zdraví může být nejlépe definováno jako schopnost funkční adaptace na změněné životní podmínky či změny životního prostředí. Tato adaptace vzniká udržením výše zmíněných faktorů a biomarkerů uvnitř pásma tolerančních mezí, kde se pouze mohou pohybovat, bez zásadního vybočování. Grafické znázornění dějů poskytuje následující obrázek:

K tomuto udržení zdraví slouží „doplňky stravy“ mezi které PhytoChi patří a princip udržování homeostázy byl uznán Radou Evropy ve Štrasburku jako zdůvodnění účinku podobných přípravků, které neléčí, ale pomáhají podporovat, udržovat a optimalizovat co nejlepší „stálost vnitřního prostředí“ organismu , který tím zůstává v mezích udržitelného zdraví.
Během stárnutí těla dochází vlivem nejrůznějších stresových situací jako jsou psychosociální změny, negativní emoce, ataky nejrůznějších patogenů a parazitů, fyzickou zátěží, změnami počasí a životního prostředí k prakticky neustálé „allostatické zátěži“ , která se snaží zejména při větším opotřebení organismu tělo „ rozhodit“, případně „dostat se mu pod kůži“ patogenními působky a zahájit směřování do stavu nemocnosti. Touto dysregulací vybočují fyziologické parametry z výše nastíněných tolerančních mezí homeostázy a tato má tendenci se stát dočasně neudržitelnou s projevy prvních příznaků (tzv. prodromálních příznaků) onemocnění a směřuje k trvalejšímu nenormálnímu/patologickému stavu.
Proti vybočení z homeostatické rovnováhy působí komplexní složení vybraných rostlinných extraktů,  z nichž mnoho působí jako tzv. adaptogeny , tj. látky pomáhající se vyrovnat s nejrůznějšími změnami uvnitř těla vyvolanými změnami vnějšího okolí a životního prostředí. Mají tudíž: 1) nespecifický účinek, jako např. zvýšení celkové fyzické odolnosti proti stresu, 2) mají normalizující účinek na homeostázu bez ohledu na podstatu působení, které se jí snaží rozrušit a 3) jsou bezpečné pro používání, protože zásadně neovlivňují běžné funkce těla. Tyto obsahové látky jsou dodávány standardizovanými výtažky ze žen-šenů, eleuterokoku a klanopražky/schizandry.
Další působí jako imunomodulátory, které harmonizují, tj. optimalizují imunitní reakce do zdravého stavu – tedy nedostatečnou imunitu posilují a přehnanou imunitu ve smyslu alergických reakcí snižují. Navíc vznikají z blokování mikrobů a jejich toxinů nespecifickou imunitou ve větším množství tzv. imunokomplexy, které se musí postupně z těla odstranit. Sem lze zařadit kozinec, kustovnici, lesklokorku , slzovku a šťávu z gelu aloe.
Při metabolismu tj. látkové výměně těla vzniká mnoho potenciálně škodlivých volných radikálů, které mohou kromě poškození buněčných struktur též poškodit DNA , nositelku genetické informace při jejímž kopírování může pak docházet k nejrůznějším chybám, na základě čehož vznikají běžně zmutované buňky, které jsou nebezpečím pro vytváření počátečních novotvarů tzv. prekanceróz, které musí imunitní systém nejdříve rozpoznat jako zmutované, tedy cizorodé a poté zničit pomocí tzv. zabíječských buněk (killer cells). Zmutované buňky se navíc maskují a pokud narušená imunita tyto pozměněné buňky nezlikviduje musí nastoupit přírodní látky , zejména polyhydroxyfenoly a některá přírodní barviva, které se přikládají na stěny pozměněných buněk a tím zahájí tzv. přirozenou buněčnou smrt, neboli apoptózu s finálním čistým odklizením buněk z těla. Tyto látky jsou bohatě zastoupeny ve rdesnu a kurkumě, přičemž flavonoidní antioxidanty chránící DNA jsou použité lékořici a plodech růže hladké.
Během výše zmíněné permanentní alostatické zátěže reaguje tělo rovněž rozladěním dalších regulatorních systémů , např. kortisolu, aktivací pro-zánětlivých cytokinů a prostaglandinů, katecholaminů  a hormonů, které je třeba uvést do normální produkce a odbourávání vypnutím signálů rozrušení a navoděním subjektivního pocitu pohody – k tomu působí obsahové látky mučenky a oplodí mandarinky.
Dlouhodobějším stresem psychického původu může dojít k rozhození neuroendokrinně-imunologické osy „mozek-střevo“ a výsledkem bývá špatné zažívání typu horního nebo dolního dyspeptického syndromu, kdy vzniká v zažívacím traktu tzv. dysmikrobie (převaha problematických mikrobů nad symbiotickými) , která je navíc v bludném kruhu podporována zvýšenou produkcí enzymu indolamin 2‐3 dioxygenasy, která odbourává serotonin a tryptofan jako jeho zdroj , čímž vniká nedostatek serotoninu v mozku a tudíž sklon k depresivním náladám. Ke zlepšení trávení je v kombinaci extraktů PhytoChi skořicovník, kurkuma a též schizandra chránící játra před toxickým poškozením.
Celkově obsahuje kombinace mnoho přírodních látek, které zabraňují změně genetického přepisu cestou spouštění přirozených obranných enzymů těla , jako je glutathion-peroxidáza, superoxydysmutáza a též přispívají ke správnému fugování tzv. „mismatch repair-proteinu“ , který opravuje za chodu již poškozenou DNA.
Závěrem nutno podotknout, že všechny zmíněné rovnovážné systémy pro udržení zdraví jsou dynamického charakteru a lidský jedinec obsahuje mnohem více bakteriální DNA než je jeho vlastní DNA a udržení správné mikrobiální různorodosti je předpokladem zdraví, ovšem v individuální rovině,  protože každý člověk má svůj vlastní „mikrobiom“ (soubor symbiotických bakterií a komensálních kvasinek a plísní) daný genetickou výbavou a tím čím se během života od narození setkal. Proto je udržování dynamické rovnováhy na nejrůznějších úrovních důležité pro zdravý a dlouhý aktivní život.

RNDr. Václav Bažata

Člen Ústředního poradního sboru pro léčivé rostliny Ministerstva zdravotnictví ČR a člen představenstva European Botanical Forum Brussels.

Fühlen Sie sich nicht gut? Haben Sie Probleme mit der Immunität? Haben Sie gesundheitliche Beschwerden, werden Sie durch Krankheit im Beruf und im Leben eingeschränkt?

Entdecken Sie unsere Produkte

Neuigkeiten, Artikel und Tipps per E-Mail erhalten

Pflichtfeld
Durch die Abnahme des Newsletter stimmen Sie den Grundsätzen für den Schutz personenbezogener Daten zu

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram