PhytoChi CZ
PhytoChi SK
PhytoChi PL
PhytoChi EN
PhytoChi 
DE

Prázdninová maxisoutěž LETNÍ FOTO S PHYTO

SOUTEZ_fotosphyto_dopravidel

Vyfoťte se s PhytoChi nebo PhytoChíkem na prázdninách a posílejte nám soutěžní fotografie. Za Vaši maxi snahu Vás čekají maxi výhry!

 

1. místo: Pobyt pro 2 osoby ve vinařském penzionu André, Velké Pavlovice na 1 noc + láhev letního vína Frizzante na pokoji jako pozornost podniku                                      

2. místo: 3 x lahvičky PhytoChi nebo PhytoChíku

3. místo: 3 x lahvičky PhytoChi nebo PhytoChíku

4.-10. místo: letní víno Frizzante ze  Šlechtitelské stanice vinařské, Velké Pavlovice 

 

Soutěžní fotografie můžete zasílat těmito způsoby:

•  komentářem k příspěvku na Facebooku Phyto CZ  ZDE

•  zprávou na Facebook Phyto CZ  ZDE

•  emailem na phyto@phyto.cz

První 3 výherce vybírají zástupci firmy Phyto CZ, 4. až 10. výherce určí celkový počet Facebook LIKE. Sdílejte, likujte a především FOŤTE!

Do soutěže bude zařazena pouze jedna soutěžní fotografie a jakákoliv fotomontáž bude ze soutěže automaticky vyřazena.

Soutěž probíhá od  1.7. 2016 do 31.8. 2016.

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1.   Pořadatelem soutěže je společnost Phyto CZ, s.r.o., adresa Dukelská brána 4361/5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38571, IČ 26229021 (dále jen „pořadatel“).

1.2. Organizátorem soutěže je společnost NETSTEP s.r.o., adresa Lidická 1721/20, Prostějov 79601zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79371, IČ 01793624 (dále jen „organizátor“).

2. Místo konání a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.

2.2. Doba trvání soutěže je od 1.7.2016 do 31.8.2016

3. Podmínky účasti

 3.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci organizátora a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

3.4. Podmínkou účasti s možností na výhru v soutěži je odeslání fotografie s PhytoChi nebo PhytoChíkem s podrobnostmi uvedenými v pokynech k soutěži. Každý soutěžící může soutěžit s maximálně 1 fotografií.

4. Průběh soutěže

4.1. Do soutěže jsou zařazeny fotografie soutěžících, kteří splňují soutěžní pokyny.

4.2. Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii, která odpovídá zadanému tématu. Fotografie nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele soutěže a nesmí porušovat zákony ČR. Zároveň nesmí obsahovat pornografii či neúměrné násilí.

4.3. Pořadatel soutěže má právo vyřadit jakoukoliv fotografii ze soutěže.

4.4. Zasláním fotografií do soutěže udělujete právo pořadateli s nimi libovolně nakládat. Pořadatel může nahrané fotografie používat bez dalšího souhlasu účastníka soutěže.

4.6. O prvních třech výhercích rozhoduje odborná porota složená ze tří zástupců společnosti Phyto CZ, s.r.o. a o 4.- 10. výherci rozhodne konečný počet LIKE u fotografie na Facebooku k 31.8.2016

5. Výhry

5.1. Výhry v soutěži jsou uvedeny v informacích o soutěži.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v informacích o soutěži nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

5.4. Výherci budou zveřejněni na Facebook stránce pořadatele a bude jim zaslána zpráva s oznámením o výhře. Zpráva s oznámením o výhře bude obsahovat buď sdělení o tom, do kdy bude pořadatel kontaktovat výherce a kontaktní údaje pořadatele nebo pokyny pro předání výhry. Nepřevzaté výhry propadají bez náhrady pořadateli.

6. Ochrana osobních údajů

 6.1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži.

6.2. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže uvedený v čl. 2.2 těchto Pravidel.

6.3. Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely, umožnění předání výhry a zasílání komunikace se soutěžícími (včetně marketingových a obchodních sdělení).

6.4. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže. Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje zpracovávané o jeho osobě byly organizátorem předány pořadateli soutěže pro účely předání výhry případně pro další zpracování v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech.

6.5. Soutěžící má právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor povinnost mu/jí tuto informaci předat. Dále má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od organizátora vysvětlení, domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domnívá, že došlo k rozporu s právem nebo jeho/její oprávněnými zájmy, má právo od organizátora požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů. Kromě práva požadovat vysvětlení je soutěžící oprávněn/a obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby na jím/jí uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla organizátorem nebo pořadatelem soutěže zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z jím/jí používané emailové adresy na e-mailovou adresu organizátora (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení organizátora) a e-mailovou adresu pořadatele uvedenou v informacích o soutěži (pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pořadatele) s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.

7. Závěr

7.1. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem.

7.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoli jednostranně měnit nebo změnit výhry v soutěži, soutěž odvolat, odložit nebo přerušit. Změna pravidel je účinná okamžikem zveřejnění na stránkách http://www.phyto.cz a na https://www.facebook.com/phyto.cz

7.3. Soutěžící, který/á poruší některé z ustanovení těchto pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

7.4. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojená se společností Facebook, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc.

7.5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na adrese: info@netstep.cz

7.6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2016

V Prostějově 1.7.2016

 

 

 

 

Byliny použité v našich výrobcích
 • Aloe pravéAloe pravé (Aloe vera)

  Pozitivně ovlivňuje detoxikaci organismu. Pozitivně působí na krevní cukr a na kůži. Používá se gel (vysušená šťáva) z listů.
  Více..

 •   Eleuterokok 150x150Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus)

  Pozitivně ovlivňuje krevní tlak a krevní cukr. Používá se kořen a oddenek.

  Více..

 • Ženšen nepravýŽenšen nepravý (Panax notoginseng)

  Pozitivně ovlivňuje normální činnost kardiovaskulárního systému a přirozenou obranyschopnost – imunitní systém. Používá se kořen.

  Více..

 • Ženšen pětilistýŽenšen pětilistý (Panax quinquefolius, american)

  Používá se kořen.

  Více..

 • Schisandra čínskáSchisandra čínská (Schisandra chinensis)

  Pozitivně ovlivňuje činnost jater. Používá se plod.

  Více..

 • Kozinec blanitýKozinec blanitý (Astragalus membranaceus)

  Pozitivně působí na krevní tlak a krevní cukr. Pozitivně ovlivňuje normální činnost kardiovaskulárního systému -cirkulace (udržení normálního krevního tlaku) a funkčnost kloubů. Má pozitivní vliv na přirozenou obranyschopnost – imunitní systém a na normální činnost cévní soustavy. Je to antioxidant. Má vliv na normální činnost ledvin, na vylučování a činnost močového měchýře.  Má pozitivní vliv na předmenstruační a menopauzální komfort, pohyblivost spermií. Používá se kořen.

  Více..

 • Růže hladkáRůže hladká (Rosa laevigata)

  Používá se zralý plod.

  Více..

 • Lesklokorka leskláLesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

  Pozitivně působí na normální hladinu cholesterolu v krvi. Má pozitivní vliv na přirozenou obranyschopnost - imunitní systém a na normální funkce oběhové soustavy. Používá se plodnice houby.

  Více..

 • LékořiceLékořice (Glycyrrhiza uralensis)

  Má pozitivní vliv na normální metabolismus a hubnutí (úbytek hmotnosti). Používá se flanovoidový extrakt z lékořice LIFE®, který neobsahuje glycyrrhizin, ale obsahuje koncentrovaný extrakt flavonoidů.

  Více..

 • Rdesno mnohokvětéRdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum)

  Pozitivně ovlivňuje normální činnost kardiovaskulárního systému – hladinu cholesterolu v krvi. Používá se upravený kořen.

  Více..

 • Skořicovník čínskýSkořicovník čínský (Cinnamonum aromaticum)

  Pozitivně ovlivňuje cholesterol a krevní cukr. Má pozitivní vliv na trávení a na žaludek. Používá se kůra. 

  Více..

 • Slzovka obecnáSlzovka obecná (Coix lacryma-jobi)

  Používá se semeno.

  Více..

 • Mučenka pletníMučenka pletní (Passiflora incarnata)

  Pozitivně ovlivňuje relaxaci a spánek. Používá se nať.

  Více..

 • KustovniceKustovnice (Lycium spp.)

  Používá se plod.

  Více..

 • Kurkuma dlouháKurkuma dlouhá (Curcuma longa)

  Pozitivně ovlivňuje cholesterol, funkčnost kloubů a činnost jater. Pozitivně působí na kůži. Používá se oddenek.

  Více..

 • MandarinkaMandarinka (Citrus reticulata)

  Používá se slupka.

  Více..

 • Dužistopka sladká (Hovenia Dulcis)

  Používá se plod.

  Více..

 • Puerárie laločnatá (Puerarie lobata)

  Používá se plod, květ a kořen.

  Více..

 • Aloe pravé
 • Eleuterokok ostnitý
 • Ženšen nepravý
 • Ženšen pětilistý
 • Schisandra čínská
 • Kozinec blanitý
 • Růže hladká
 • Lesklokorka lesklá
 • Lékořice
 • Rdesno
 • Skořicovník čínský
 • Slzovka obecná
 • Mučenka pletní
 • Kustovnice
 • Kurkuma dlouhá
 • Mandarinka
 • Puerárie laločnatá
 • Phyto Shop

 • banner-phytoshop-phytochik

 • Phyto Shop

 • Phyto Shop

Phytoterapie
banner-phytoterapie
Phyto CZ Sphere card
karta_phyto
Odběr novinek
Zadejte e-mail.:

Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz
FACEBOOK
Kontakt
facebook_cz kontakt_email_banner kontakt_cz_banner
Videa
kontakt_email_banner