PhytoChi CZ
PhytoChi SK
PhytoChi PL
PhytoChi EN
PhytoChi 
DE

Informace z osmého zasedání porady vedení společnosti Phyto CZ

1.Porada vedení se zabývala stavem prací u projektu Evidence based medicine. Byla kontaktována první medicínská pracoviště a předána zadání na realizaci tohoto projektu (Univerzita Karlova a Univerzita obrany). Současně probíhají jednání s potenciálními partnery tohoto projektu (zajištění potřebného množství uživatelů přípravku pro testování, zajištění zázemí pro odběry krve,…). 2.Porada vedení hodnotila stav prací nad vzdělávací akademií. Práce jdou v souladu s termíny ve smlouvě. V tomto týdnu byla představena nová verze základního semináře. Základní seminář je ze 80% hotov. Nyní se intenzivně pracuje nad systémovou kariérou a nad novým obchodním systémem Phyto CZ. Porada vedení schválila úpravy systémové kariéry, jejichž účinnost souvisí se zahájením základních seminářů. Spuštění základního semináře je naplánováno v dubnu 2009. 3.Byl stanoven termín dvoudenního představení základního semináře distributorům Phyto CZ a to na sobotu 21. března a neděli 22. 3. 2009. Pozvánka s programem bude zaslána počátkem února. 4.Na webových stránkách Phyto CZ www.phyto.cz mohou pojištěnci VZP ČR a členové Klubu pevného zdraví objednat přípravek PhytoChi bez registrace u naší společnosti za zvýhodněnou cenu (sleva 20% z maloobchodní ceny 1.160,- Kč).5.Porada vedení vzala na vědomí stav práce nad odbornou studí. Podklady do odborné studie poskytují odborníci z USA, Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Společnost Phyto CZ bude zadávat nové laboratorní zkoušky přípravku PhytoChi s cílem potvrdit nejnovějšími zkouškami skvělé účinky jedinečného složení přípravku. Kompletace odborné studie probíhá, její ukončení se předpokládá v průběhu měsíce března 2009. 6.K datu konání porady vedení k 12.lednu 2009 proběhly schůzky se 22 zástupci distribuční sítě a uživateli PhytoChi. Informace o připravovaných změnách byla zaslána 84 registrovaným uživatelům.

Phytoterapie
banner-phytoterapie
Phyto CZ Sphere card
karta_phyto
Odběr novinek
Zadejte e-mail.:

Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz
FACEBOOK
Kontakt
facebook_cz kontakt_email_banner kontakt_cz_banner
Videa
kontakt_email_banner