PhytoChi CZ
PhytoChi SK
PhytoChi PL
PhytoChi EN
PhytoChi 
DE

Informace z devátého a desátého zasedání porady vedení společnosti Phyto CZ

1.Porada vedení se zabývala stavem prací u projektu Evidence based medicine. Hlavními předpoklady úspěšné realizace tohoto projektu je získání podpory dodavatele PhytoChi – společnosti Earth Power, společenská poptávka v oblasti Prevence ze strany státu a kvalitní medicínské pracoviště garantující odbornost. V měsíci březnu 2009 se uskuteční služební cesta do Woodbine v USA s cílem projednat parametry projektu s p.Albertem Leungem, autorem PhytoChi a zcela nové revoluční technologie v oblasti bylin. Paralelně budou probíhat jednáním s MZ ČR nad společenskou poptávkou u tohoto projektu. Na jednání v Hradci Králové byla 11.února 2009 projednána podoba spolupráce s Univerzitou obrany, která by garantovala odborné zázemí projektu. Současně probíhají od ledna 2009 jednání s dalšími potenciálními partnery tohoto projektu (zajištění potřebného množství uživatelů přípravku pro testování, zajištění zázemí pro odběry krve,…). 2.Porada vedení hodnotila stav prací nad vzdělávací akademií. Práce jdou v souladu s termíny ve smlouvě. V tomto týdnu byla představena nová verze základního semináře. Základní seminář je ze 95% hotov. Byla dokončena nová systémová kariéra a nový obchodní systém Phyto CZ. Spuštění základního semináře je naplánováno v dubnu 2009 s pravidelností minimálně na dvou místech v České republice – Plzeň a Brno. 3.Byl posunut termín dvoudenního představení základního semináře distributorům Phyto CZ a to o týden na sobotu 28. března a neděli 29. 3. 2009. Pozvánka s programem byla tento týden zaslána poštou všem hlavním distributorům Phyto CZ. S ohledem na veliký zájem byla uzávěrka pro potvrzení účasti stanovena na 5.března 2009. V případě uvolnění místa bude toto nabídnuto náhradníkům. Setkání proběhne v Humpolci v hotelu Kotyza (www.kotyza.cz). 4.Porada vedení vzala na vědomí aktuální informace při přípravě odborné studie k PhytoChi. Podklady do odborné studie poskytují odborníci z USA, Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Společnost Phyto CZ vyjednává s předními laboratořemi v ČR nad novými moderními laboratorními zkouškami přípravku PhytoChi s cílem potvrdit moderními postupy jedinečné složení přípravku. Obsah studie bude v březnu projednán na cestě do USA s Dr. Albertem Leungem. Kompletace odborné studie stále probíhá, její ukončení se předpokládá v průběhu měsíce března 2009. 5.K datu konání porady vedení k 16.únoru 2009 proběhly schůzky se 34 zástupci distribuční sítě a uživateli PhytoChi. Informace o připravovaných změnách byla zaslána 84 registrovaným uživatelům.

Phytoterapie
banner-phytoterapie
Phyto CZ Sphere card
karta_phyto
Odběr novinek
Zadejte e-mail.:

Vaše data jsou v bezpečí - SmartEmailing.cz
FACEBOOK
Kontakt
facebook_cz kontakt_email_banner kontakt_cz_banner
Videa
kontakt_email_banner